Bush favoriet op onzeker Wall Street

Beleggers reageerden gisteren onzeker, aangezien de uitslag van de presidentsverkiezingen nog onduidelijk was. Toch werd stiekem al gerekend op winst voor Bush.

Zolang de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog niet bekend is, overheerst op de beurs van Wall Street grote onzekerheid. Ook vandaag zal waarschijnlijk nog geen definitieve uitslag bekend worden vóór het sluiten van de Amerikaanse beurs. Daarna kan het nog maximaal tien dagen duren voor alle stemmen die bij volmacht, bij absentie en per post werden uitgebracht, zijn geteld.

Gisteren was de consequentie een neergaande trend voor de indexen. ,,De markten houden niet van onzekerheid. Vandaar deze negatieve stemming'', verklaarde Mary Farrell, aandelenanalist bij Paine Webber.

Dat neemt niet weg dat analisten al vooruitkijken naar hoe de nieuwe politieke verhoudingen de financiële markten beïnvloeden. De relatieve balans in het Congres is daarbij een belangrijke factor. In de Senaat houden de partijen elkaar in evenwicht en in het Huis van Afgevaardigden is de winstmarge van de Republikeinen zo gering dat ook daar geen van de twee partijen dominant kan zijn. Het betekent weinig radicale wetgeving, hoogstens verfijning van de regulering.

,,De huidige uitslag heeft positieve implicaties voor de markt, ongeacht het resultaat van de presidentiële verkiezing'', aldus Kurt Schansinger, portfoliomanager bij zakenbank en effectenmakelaar Merrill Lynch.

In algemene termen is de verwachting dat een regering-Bush zich meer afzijdig zal houden dan een regering-Gore. Op antitrustgebied zullen Republikeinen minder geneigd zijn in te grijpen dan Democraten. Daar kan bijvoorbeeld Microsoft voordeel van hebben. Het betekent wellicht ook dat goedkeuring voor de overname van Voicestream door Deutsche Telekom veel langer zal duren.

Per sector kan een presidentschap van Bush of Gore wel invloed hebben. De huidige regels die in de VS gelden voor eigendom van diverse media in een bepaalde regionale markt zullen mogelijk onder Bush worden versoepeld, Gore zou daar meer controle op willen uitoefenen. Een regering-Gore zou strenger toezien op het gedrag van banken, met name op het gebied van privacy, discriminerende kredietpraktijken en credit-cardrentes.

De tabaksindustrie zal weinig voordeel krijgen van welke president dan ook. Republikeinen hebben de naam vrienden te zijn van de tabaksconcerns, maar dat is de laatste jaren aan het veranderen. De regeling die getroffen is met de grote concerns brengt veel geld binnen ,,en beide partijen houden wel van geld'', aldus Schansinger.

De defensie-industrie zou waarschijnlijk zowel onder Bush als onder Gore profiteren van bestedingsgroei door de overheid.

Op het gebied van energiebeleid is een van de grote verschillen dat Bush bereid is te laten boren naar olie in een nationaal park in Alaska, terwijl Gore, die zich als vice-president herhaaldelijk heeft opgeworpen als beschermer van natuur en milieu, dat pertinent ontoelaatbaar acht. Gore is een voorstander van meer onderzoek naar alternatieve energiebronnen, zoals ethanol.

De farmaceutische industrie profiteert van een presidentschap van Bush omdat hun minder in de weg zal worden gelegd, zo is de heersende mening. Democraten hebben vergaander ideeën op het gebied van het terugdringen van de ziektekosten.

Op het gebied van telecommunicatie zou Bush de telecommunicatiebedrijven eerder en meer vrij spel willen geven dan Gore zou willen doen.

Alan Greenspan, de voorzitter van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, is eerder dit jaar al herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Greenspans blijvende aanwezigheid garandeert rust op de markten. De grote vraag is of hij de termijn zal uitdienen. Intussen heeft de volgende president de plicht om vijf van de zeven leden van de raad van gouverneurs van de `Fed' te benoemen. Hoewel dat in nauwe samenwerking met Greenspan gebeurt, is dat toch een opmerkelijk groot aantal.

Volgens Schansinger moet de invloed van de Fed ook weer niet overschat worden. ,,De obligatiemarkt zet de toon tegenwoordig steeds meer'', zegt hij. ,,Zij zijn beducht voor bijvoorbeeld toenemende inflatie. De Fed wordt met zijn rentebeleid vaak een volger van de obligatiemarkt.'' Voor volgend jaar verwachten economen bij Merrill Lynch een economische groei van ongeveer 3,75 procent, maar daar zal Gore of Bush, wie het ook wordt, weinig invloed op hebben.

    • Lucas Ligtenberg