Beoordeling van de Europese Commissie van de twaalf lidstaten in Midden- en Oost-Europa

De Europese Commissie heeft gisteren tussenrapporten uitgedeeld aan de twaalf landen die onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie. Liggen ze op koers? Wat schort er nog aan? Per land de belangrijkste punten:

Polen: Moet meer doen tegen corruptie. Overgang naar markteconomie loopt goed. Zorgen over hoge inflatie en begrotingstekort. Vertraging bij privatisering staalsector en herstructurering landbouw. Veel milieuwetten wel voorbereid, maar nog niet ingevoerd. Grensbewaking vereist grote inspanningen.

Tsjechië: Hervorming van de overheidsadministratie vordert nauwelijks. Bestrijding van corruptie en economische misdrijven is onvoldoende. Overgang naar markteconomie verloopt goed. Veel milieuwetgeving behoeft aanpassing. aanpassingen nodig.

Slowakije: Onafhankelijkheid rechter onvoldoende gewaarborgd. Wel plannen tegen criminaliteit en corruptie, maar daadwerkelijke aanpak hapert. Situatie van Roma-minderheid is nauwelijks verbeterd. Niet veel bereikt bij hervorming landbouw.

Slovenië: Hervorming rechtssysteem vordert gestaag. Overheidsadministratie is onder de maat. Privatisering verloopt traag. Aanpassing landbouwbeleid vordert goed.

Malta: Handhaving van politieke, economische sociale en culturele rechten is in orde. Wetgeving over vluchtelingen vergt aanpassing. Hervorming overheidsadministratie nodig. Overheidstekort is te groot. Op gebied van landbouw, milieu en regionaal beleid is de aanpassing nog gering.

Hongarije: Aanpassing overheidsadministratie loopt goed. Moet problemen met rechtssysteem en overbevolking gevangenissen snel oplossen. Instanties voor landbouwbeleid moeten nog worden opgezet. Afgelopen jaar weinig vooruitgang op milieugebied.

Bulgarije: Heeft zeer weinig gedaan aan de verbetering van het rechtssysteem. De corruptie blijft een ernstig probleem. Maakt vorderingen om een markteconomie te worden. De aanpassing van de landbouw blijft problematisch.

Cyprus: Markteconomie functioneert. Moet bijzondere aandacht besteden aan de grenscontrole, omdat het na toetreding een buitengrens van de Unie vormt. Wetgeving tegen het witwassen van geld vereist bijzondere aandacht.

Roemenië: Geen markteconomie. Landbouw vereist drastische hervorming. Positie van kinderen in tehuizen verbetert, maar speciaal toezicht van de Europese Commissie blijft nodig. Aanhoudende ernstige discriminatie van Roma baart veel zorgen. Hervorming rechtssysteem vordert langzaam.

Litouwen: Snelle aanpak corruptie noodzakelijk. Boekt belangrijke vooruitgang op milieuterrein, maar heeft nog problemen bij de toepassing van regelgeving bij water, afval en industriële vervuiling. Op landbouwgebied en in binnenlands bestuur nog veel aanpassingen nodig.

Letland: Moet hervorming van overheidsadministratie versnellen. Markteconomie functioneert. Afgelopen jaar weinig vooruitgang op landbouwgebied.

Estland: Moet taalwet aanpassen met het oog op integratie van minderheden. Regels voor vrij kapitaalverkeer, financiële diensten en ondernemingsrecht zijn grotendeels aangepast. Administratie is nog onvoldoende. Probeert milieuwetten versneld door te voeren.