Wat te doen bij een patstelling?

Is er ook een scenario voor het geval de Amerikaanse verkiezingen in een patstelling eindigen? Ja, maar alleen als die patstelling er uit bestaat dat beide kandidaten elk 269 kiesmannen achter zich hebben gekregen. Dat zal deze keer niet gebeuren: gezien de uitslagen in de andere staten is het zo dat wie Florida met zijn 25 kiesmannen wint, de hele verkiezingen wint.

Maar toch, for the record even: het scenario bij een `gelijkspel' in het 538 leden tellende College van kiesmannen voorziet in de volgende stappen. Eerst mag het Huis van Afgevaardigden proberen de nieuwe president aan te wijzen. Staken de stemmen, dan is het de beurt aan de Senaat, die evenwel met tweederde meerderheid van stemmen moet beslissen.

Is er dan nog geen doorbraak, dan treedt de presidentiële opvolgingswet in werking met achtereenvolgens de voorzitter van het Huis, de voorzitter van de Senaat en de minister van Buitenlandse Zaken als kandidaat om het presidentschap waar te nemen.

De huidige minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, is evenwel niet in de VS geboren, en valt daardoor af. Zou overblijven: de minister van Financiën, Larry Summers. Maar vermoedelijk tot zijn opluchting gaat die beker aan hem voorbij.