Verzekeraars willen niet alle risico's

De zorgverzekeraars willen vooralsnog niet volledig verantwoordelijk worden voor het beperken van te lange wachttijden. Ze willen eerst meer vrijheden krijgen van minister Borst (Volksgezondheid).

Dit zei H. Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), gisteren tijdens een bijeenkomst. De zorgverzekeraars willen ook niet zonder meer alle risico's voor hun rekening nemen die aan deze nieuwe verantwoordelijkheid zijn verbonden. ZN zal binnen tien dagen aangeven aan welke voorwaarden de minister moet voldoen willen de zorgverzekeraars, die volgens Wiegel graag de nieuwe rol op zich nemen, instemmen met de plannen van Borst.

Maandag publiceerde Borst het Actieplan Zorg Verzekerd. Daarin maakt ze onder meer de zorgverzekeraars volledig verantwoordelijk voor het wegwerken van te lange wachttijden in de zorgsector. De minister zelf moet elk half jaar in het kabinet de besteding verantwoorden van de acht miljard gulden die het extra in de zorg heeft gestoken. Kan Borst aantonen dat er meer moet gebeuren om de wachttijden te beperken, dan wil het kabinet er aan meewerken.

Volgens Wiegel komt er daardoor, ook al blijven de verzekeraars gebudgetteerd, een einde aan het strakke `financiële keurslijf' voor de sector. Nadat al in 1993 het budget van de ziekenhuizen aan een maximum werd gebonden was het daarna vooral minister Zalm (Financiën) die de `teugels strak' hield. Volgens Wiegel ,,zelfs te strak. De groei van de uitgaven voor de zorg werd aan een percentage gebonden waarvan de mensen uit het vak steeds hebben gezegd dat dit te laag was.'

Tijdens de bijeenkomst haalde Wiegel ook uit naar Borst. Hij vindt dat ze moet zwijgen over het toekomstige verzekeringsstelsel. Daarover heeft ze immers aan een groot aantal clubs advies gevraagd en met name de SER worstelt al geruime tijd over een unaniem advies waarvoor de voorstellen over elkaar buitelen.

Wiegel: ,,In tussentijd laat de minister geen gelegenheid voorbij gaan om te zeggen hoe dat stelsel er volgens haar uit gaat zien. Je vraagt advies of je doet dat niet. Nu ze dat wel heeft gedaan is het niet meer dan een kwestie van fatsoen dat je die adviezen afwacht. Daarom verzoek ik de minister beleefd om terughoudend te zijn.' Volgens Borst komt er een brede basisverzekering waarvoor de te betalen premie afhankelijk is van het inkomen.

Tijdens de bijeenkomst gisteren kondigde zorgverzekeraar Het Groen Land de uitvoering van een `onorthodox' plan aan voor het wegwerken van de wachtlijsten.

Budget ziekenhuizen

In het artikel Verzekeraars willen niet alle risico's (in de krant van woensdag 8 november, pagina 3) wordt gemeld dat in 1993 het budget van de ziekenhuizen aan een maximum werd gebonden. Dit gebeurde in 1983.