Van 't Veen naar Fries Museum

Cees van `t Veen (45), plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, welzijn en sport) is per 1 februari 2001 benoemd tot directeur van het Fries Museum in Leeuwarden. Hij volgt Wim van Krimpen op, die sinds 1 oktober directeur is van het Gemeentemuseum Den Haag. Van `t Veen, een econoom die enige jaren kunstgeschiedenis studeerde, werkte eerder bij het toenmalige ministerie van WVC als hoofddirecteur cultuurbeheer. Hij begeleidde zowel de verzelfstandiging van de zeventien rijksmusea als de oprichting van het Instituut Collectie Nederland, dat onder meer als taak heeft de rijkscollecties te inspecteren.

,,Wim van Krimpen heeft in Leeuwarden een goede lijn uitgezet door de staf ruimte en verantwoordelijkheid te geven en door de eigentijdse kunst in het beleid naar voren te schuiven'', zegt J.J. Weitenberg, voorzitter van het museumbestuur. ,,Die lijn willen we doorzetten, temeer omdat de zeven conservatoren blijk geven van veel expertise en omdat ook de provincie blij is met die eigentijdse kunst-pijler. Aan Van 't Veen de taak om daar als manager leiding aan te geven, om die kunst-inhoudelijke koers verder naar eigen goeddunken voort te zetten, en om bovenal de fusie te begeleiden tussen het Fries Museum en de Princessehof, het keramiekmuseum in Leeuwarden, die per 1 januari a.s. plaatsvindt.''

Het Fries Museum plaatste geen advertentie voor deze functie. ,,Wij kennen elkaar'', zegt Wijtenberg, ,,en Van `t Veen paste wonderwel in het concept dat wij hadden bedacht. Het wèl of geen kunsthistoricus zijn was daarbij geen uitgangspunt.''