`Twintig procent werknemers doodmoe'

Ruim 20 procent van de werknemers in Nederland is psychisch vermoeid door zijn werk. ,,Men kampt met concentratieproblemen, heeft minder zin'', zegt IJ. Kant van de Universiteit Maastricht over een onderzoek onder twaalfduizend werknemers bij 45 bedrijven. ,,De moeheid tast het hele functioneren aan.'' Hoge werkdruk, emotionele belasting en weinig mogelijkheden om zelf het tempo en de indeling van het werk te bepalen, zijn belangrijke oorzaken van de vermoeidheid. De onderzoeker spreekt van een glijdende schaal: bijna de helft van de vermoeiden heeft ook te kampen met lichte burnoutverschijnselen, aldus Kant. ,,Het is wel zo ernstig dat er iets aan de hand is'', zegt hij.