Tweespalt over zorgverzekering

De vakbeweging is verdeeld over een nieuwe basisverzekering voor de gezondheidszorg. De twee grootste vakcentrales mokken erover dat arm en rijk dezelfde premie moeten betalen.

Al maanden proberen werkgevers, werknemers en kroonleden binnen de Sociaal-Economisch Raad een akkoord te bereiken voor een unaniem advies aan het kabinet over de nieuwe zorgverzekering. De betrokkenen leken zich te kunnen vinden in een basisverzekering waarin een groot deel van de medische hulp is afgedekt. De premie is in dit plan onafhankelijk van het inkomen. Lage inkomens krijgen compensatie door lagere belastingen. De vakcentrales CNV en FNV hikken nu echter aan tegen deze premievorm. Het CNV gaat het verst. Bestuurder J. Westerbeek twijfelt of bij een nominale premie de laagste inkomens wel profiteren van de teruggave via belastingen. Zij stelt een inkomensafhankelijke premie voor, maar dat is een idee waar de werkgevers van gruwen. De FNV zoekt intussen naarstig naar een compromis zoals een kostendekkende premie, met compensatie voor de laagste inkomens via de belasting.

De Unie MHP laakt de uitlatingen van met name het CNV. ,,Door de inkomensonafhankelijke premie ter discussie te stellen, legt het CNV een bom onder een akkoord'', meent de vakcentrale.