Subsidie Rijk voor havens

Havens in het Rijn- en Maasmondgebied en Scheveningen hebben 33 miljoen gulden subsidie gekregen voor verbetering van de infrastructuur. Met de subsidie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan maximaal 20 procent van de investeringen in een project worden gedekt.

Het departement heeft in totaal 85,6 miljoen gulden uitgetrokken voor versnelde uitvoering van infrastructurele projecten in de periode 2000 tot 2003. Binnenkort komen projecten in havens in Zeeland, het gebied rond het Amsterdam-Noordzeekanaal en Noord-Nederland voor subsidiëring in aanmerking.