Rekenkamer hekelt Commissie

De Europese Rekenkamer weigert om de afhandeling van de begroting over 1999 door de Europese Commissie goed te keuren. Dit staat in het jaarverslag van de Rekenkamer dat volgende week woensdag verschijnt. De Rekenkamer weigert ook het Europees Parlement te adviseren de Commissie kwijting te verlenen voor de begroting 1999.

Kritiek van het Europees Parlement op het financieel beheer leidde vorig jaar tot het vervroegde aftreden van de Europese Commissie onder voorzitterschap van de Luxemburger Santer. Eurocommissaris Schreyer (Begroting) van de in september nieuw aangetreden Commissie heeft ingrijpende hervormingen aangekondigd. Maar volgens de Europese Rekenkamer hebben die vorig jaar nog tot weinig resultaten geleid.

De Rekenkamer heeft bij het onderzoek naar het financieel beheer in 1999 een onaanvaardbaar hoog aantal fouten ontdekt. De kritiek is net als in voorafgaande jaren gericht op het gebrekkige beheer van de structuurfondsen (een derde van de begroting van de Europese Unie) en van de programma's voor buitenlandse hulp. Volgens de Rekenkamer controleert de Commissie onvoldoende in hoeverre uitgaven tot gewenst resultaat leiden.