Miljoenen nodig voor apparatuur straling

Om het tekort aan bestralingsapparatuur weg te kunnen werken is tot 2010 zeker zeshonderd miljoen gulden nodig. Daarnaast is er nog veel geld nodig voor vernieuwing van de versnellers die al in gebruik zijn. Een landelijke 'bouwheer' moet de leiding nemen over de uitbreiding van de behandelcapaciteit voor kankerpatiënten die zijn aangewezen op radiotherapie. Een drastische beperking van bouwprocedures is nodig om snel nieuwe apparaten te kunnen plaatsen.

Dit schrijft het adviesbureau Twijstra Gudde naar aanleiding van het onderzoek naar de stand van zaken bij de Nederlandse radiotherapie in opdracht van de beroepsvereniging van radiotherapeuten en van minister Borst (Volksgezondheid). Het onderzoek leert dat het tekort aan moderne apparatuur groter is dan eerder uit rapportages van Gezondheidsraad en beroepsvereniging was gebleken. Zo zijn 19 van de 72 versnellers die in de 21 bestralingscentra in gebruik zijn ouder dan tien jaar – dat is de gemiddelde levensduur. Met het vervangen van de versnellers is veel tijd gemoeid. Nadat het apparaat is gearriveerd duurt het nog een half jaar voordat het is geïnstalleerd en gebruikt kan worden. Uitbreiding van de capaciteit vergt minimaal 39 maanden, ook als daarbij niet alle procedures worden gevolgd.

Volgens Twijnstra Gudde is de rek volledig uit het behandelaanbod. Een gevolg is dat patiënten steeds vaker een `suboptimale' behandeling krijgen. De hoeveelheid straling die voor hun behandeling nodig is wordt daarbij in minder sessies toegediend dan wenselijk zou zijn. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat het tekort aan behandelend personeel de komende jaren stijgt en dat de gemiddelde wachttijd voor behandeling langer is dan de norm die daarvoor staat.

Bestraling

De kop Miljoenen nodig voor apparatuur straling (in de krant van woensdag 8 november, pagina 7) is onjuist. Deze had moeten luiden: Miljoenen nodig voor apparatuur bestraling.