Meer privaat geld nodig in het onderwijs

Sponsoring moet een grotere rol krijgen als bron van inkomsten voor scholen. Ook door vrijwillige ouderbijdragen moeten scholen meer inkomsten kunnen genereren.

Dit schrijven minister L. Hermans en staatssecretaris K. Adelmund (Onderwijs) in de beleidsbrief `Onderwijs in stelling'.

In de brief, die gisteren in Den Haag gepresenteerd werd, verwoordt het kabinet zijn visie op het te voeren onderwijsbeleid.

,,Ouders, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties kunnen aanvullend eigen middelen aan het onderwijs geven'', zo schrijven Hermans en Adelmund. Volgens de bewindslieden zijn extra inkomsten nodig, want ,,de bezuinigingen in de afgelopen decennia hebben in delen van het onderwijs hun sporen nagelaten.''In de brief staat verder dat de minimale kwaliteiten die een leraar moet hebben, wordt vastgelegd in de wet.

Minister Hermans ontwikkelt minimale vaardigheden waar leraren, zij-instromers en herintreders over moeten beschikken. Ook geven Hermans en Adelmund aan het middelbaar en voortgezet onderwijs verder te decentraliseren. Ook het basisonderwijs moet op termijn meer vrijheden krijgen.

CDA, PvdA en D66 reageren gematigd positief op de beleidsbrief, maar zijn kritisch over de grotere rol van privatisering in het onderwijs. De brief blijft ,,te onduidelijk'' over dit onderwerp, vinden ze. Het CDA mist bovendien een visie bij de bewindslieden. ,,Het gaat om bezieling en idealisme in het onderwijs'', aldus Kamerlid Ross. De VVD prijst de liberale inslag van de beleidsbrief.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is huiverig voor extra vrijwillige ouderbijdragen in het onderwijs. ,,We krijgen dan snel een klassensysteem zoals in Groot-Brittanië'', vindt vice-voorzitter W. Drescher. De AOb keurt sponsoring niet direct af, maar vindt wel dat er streng toezicht op gehouden moet worden.

Besturenorganisatie van algemene en openbare scholen VOS/ABB vindt dat het kabinet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Woordvoerder M. Sitniakowsky: ,,De ouderbijdrage en sponsoring worden een doekje voor het bloeden. De overheid moet zélf zorgen voor meer geld.''