Grondbezit maakt boer flink rijker

Een boer verdient bijna meer aan de waardestijging van zijn grond dan door zijn gewone werk. Hij kan elk halfjaar een kwart tot eenvijfde meer waarde noteren op zijn balans. De prijsstijging blijkt uit cijfers die de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

In de eerste helft van dit jaar werd landbouwgrond gemiddeld 23 procent duurder. Het halfjaar ervoor was dat 18 procent. De gemiddelde prijs per hectare was dit voorjaar 75.700 gulden: bijna 14.000 gulden meer dan voorjaar 1999. In bijna de helft van de landbouwgebieden ligt de gemiddelde prijs al tussen de 90.000 en 100.000 gulden.

De grootste stijging was in de IJsselmeerpolders. De waarde nam er vorig voorjaar 50 procent toe, dit voorjaar met nog eens 15 procent. De goede agrarische structuur en vruchtbare bodem maken de polders erg geschikt voor boeren die elders wegens oprukkende stedenbouw hun bedrijf moeten verhuizen. Deze kopers zijn hier sterke prijsbepalers, merkt de DLG.

De duurste landbouwgrond van Nederland ligt in het Rivierengebied: gemiddeld 100.700 gulden. Deze prijs wordt vooral bepaald door rundveehouders die grond moeten bijkopen om mest te verspreiden wegens de strengere mestregels. Ook de overheid drijft er de prijs op door grond te kopen in de uiterwaarden.

De goedkoopste akkers en weilanden van Nederland liggen in de Veenkoloniën en het Oldambt. Hier zijn hectares te koop voor gemiddeld 54.800 gulden.