Genadeslag of zegen?

De fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer wil dat de relatie tussen het kerkelijk en het burgerlijk huwelijk volledig wordt doorgeknipt. Het Tweede-Kamerlid Halsema pleitte gisteren voor het schrappen van de artikelen in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht die godsdienstige plechtigheden voorafgaand aan het burgerlijk huwelijk verbieden. Die eis van de wetgever is volgens GroenLinks moeilijk verenigbaar met de vrijheid van godsdienst en met het recht op de persoonlijke levenssfeer. Uitgangspunt voor Halsema is dat de staat zich terughoudend dient op te stellen tegenover door mensen zelf gekozen `samenlevingsarrangementen'.

Vooral de christelijke fracties van SGP, RPF en GPV verdenken GroenLinks er echter van dat zij na het ,,juichend omarmen van het homohuwelijk en het toebrengen van de genadeslag aan het traditionele huwelijk'', nu ook nog het laatste restje `harmonische samenstemming' tussen kerk en staat weg wil poetsen. Van der Staaij (SGP): ,,Ik heb de neiging met enig gepast wantrouwen toe te kijken als de reddingsboei door de GroenLinks-fractie wordt geworpen.'' Ook Rouvoet van ChristenUnie twijfelt aan de zuiverheid van de motieven van GroenLinks, die in Halsema's woorden bestaan uit ,,de vrijheid van godsdienst van kerkmensen'' en de ,,idiote inmenging van de staat in kerkelijke rituelen''.

Volgens Rouvoet is er absoluut geen sprake van `een schreeuwende behoefte' aan die loskoppeling in christelijke kring.