Europese Centrale Bank grijpt in op valutamarkten

De Europese Centrale Bank intervenieerde in één week tijd drie keer in de internationale valutamarkten om de euro te ondersteunen. In tegenstelling tot de eerdere interventie was alle keren sprake van een unilaterale interventie. Dat wil zeggen dat de Europese Centrale Bank in haar eentje euro's opkocht in ruil voor dollars, zonder hulp van de Amerikaanse centrale bank.

De eerste twee interventies vonden plaats op de laatste dag van de verslagweek. Op dat moment was de geplaagde Europese munt al enigszins aan het versterken wegens tegenvallende groeicijfers in de Verenigde Staten. Door euro's te kopen in ruil voor dollars gaf de ECB de Europese munt een extra steuntje in de rug. De euro sterkte die dag aan van 86 dollarcent rond tot 86,4 dollarcent per euro.

De markten zijn er nog niet over uit of de Europese Centrale Bank de interventies zal ondersteunen met een renteverhoging. Het marginale tarief waartegen de banken op de herfinancieringstransacties toegewezen kregen liep de afgelopen twee weken weliswaar op van 4,75 naar 4,84 procent, maar reageerde vervolgens nauwelijks op de interventie.

Deze week kwam het marginale tarief op 4,83 procent uit. Van de interventie zijn overigens geen sporen in de weekstaat terug te vinden. De nettopositie van het eurosysteem in vreemde valuta daalde slechts met 400 miljoen euro naar 276,5 miljoen euro.

Een grotere verkrapping vloeide voort uit de vervanging van één van de twee basisherfinancieringstransacties door een 3 miljard euro kleinere transactie van 90 miljard euro.

De totale toewijzing op deze transactie bedroeg 60 procent, waarmee het marginale tarief op de eerder genoemde 4,84 procent uitkwam en het gemiddelde tarief op 4,85 procent.

Voorts verkrapte de geldmarkt doordat het aantal bankbiljetten in omloop in de verslagweek met 3,6 miljard euro toenam. Ook belastingafdrachten aan een aantal overheden in het eurogebied leiddentot een verkrapping van de geldmarktruimte met 1,7 miljard euro.

Omdat tegenover deze verkrappende mutaties geen noemenswaardige verruimende mutaties stonden, nam de geldmarktruimte in de verslagweek maar liefst met 5,5 miljard euro af.

Dit komt tot uitdrukking in de post `reserverekening' die aan het einde van de verslagweek 116,2 miljard euro noteerde.

Bron: ING Economisch Bureau