Angst van bedrijfsleven helpt Synstar aan groei

Risicobeheersing is een groeiende markt, en het Britse bedrijf Synstar plukt er de vruchten van. De angst voor rampen zit er bij het bedrijfsleven goed in.

Brouwer Grolsch werd in mei zwaar getroffen bij de explosie van de nabijgelegen vuurwerkfabriek in Enschede, maar kwam de klap relatief snel te boven. Elementair daarbij was het rampenplan van de onderneming en de ondersteuning van Synstar, een Brits bedrijf dat zich toelegt op de opvang van calamiteiten.

Doordat hoofdkantoor en brouwerij onbereikbaar waren, en de brouwerij zwaar beschadigd, viel Grolsch' bierproductie volledig stil. Synstar voerde daags na de ramp vrachtwagens vol computers en een complete telefooncentrale aan, waardoor Grolsch zijn bedrijfsvoering kon voortzetten in Groenlo, waar het een kleinere brouwerij heeft. Collegabrouwers zetten tijdelijk een deel van hun productiecapaciteit voor Grolsch in.

`Gezien de goede wijze waarop de vennootschap verzekerd is, zullen de gevolgen van deze gebeurtenis niet van substantiële betekenis zijn voor het resultaat van Grolsch N.V.', liet de brouwer twee dagen na de explosie al weten. Inmiddels draait de brouwerij in Enschede weer volop; vorige maand keerden de laatste personeelsleden terug naar hun plaatsen op het hoofdkantoor.

Volgens Werner Verlinden, verantwoordelijk voor de activiteiten van Synstar in de Benelux, zijn veel bedrijven minder goed voorbereid op calamiteiten. Of het nu gaat om wegblokkades, fraude, hackers, elektriciteitstoringen, explosies, stakingen of overstromingen – alle kunnen een bedrijf plotseling volledig platleggen en in het ergste geval de kop kosten.

Tweederde van de bedrijven erkent het belang van risicobeheersing, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau Ernst & Young. Van die bedrijven zegt 97 procent de grootste risico's in kaart te hebben gebracht. Maar uit het onderzoek, dat in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden en Zwitserland is gehouden, blijkt dat 30 procent helemaal niets doet, terwijl de helft van de bedrijven geen eenduidige aanpak zegt te hebben. ,,Risicobeheersing bungelt nu nog te vaak onderaan het prioriteitenlijstje van de bedrijven', concludeert Verlinden.

Synstar plukt de vruchten van de angst voor rampen, recentelijk nog toen vrees voor de effecten van de millennium-bug in de aanloop naar de eeuwwisseling tot opvallende aanwas van het klantenbestand leidde.

De onderneming ontstond in de jaren zestig, toen het Ierse Republikeinse Leger (IRA) een golf van aanslagen in het Verenigd Koninkrijk pleegde. ,,De angst daarvoor zat er bij bedrijven goed in', zegt Verlinden, ,,dus gingen zij op zoek naar zekerheden. Synstar speelde daar handig op in.'

Inmiddels verkoopt Synstar zijn risicoanalyses en verwante dienstverlening ook op het Europese vasteland, waar Verlinden 18 tot 20 procent groei op jaarbasis ziet. In Groot-Brittannië vertraagt de groei geleidelijk.

Het bedrijf zegt 5 procent van de Europese markt voor risicobeheersing te bedienen. Dat leverde het voorbije halfjaar 119 miljoen pond omzet (439 miljoen gulden) op en 5,2 miljoen pond winst. Zo'n vierhonderd van de 2.500 klanten zijn gevestigd in continentaal Europa, waaronder grote bedrijven als cosmeticaproducent L'Oréal en het financiële conglomeraat Fortis.

Met namen loopt Synstar overigens niet graag te koop; de klanten vrezen voor een negatief imago als ze worden geassocieerd met risico's.

Hoe omzichtig de benadering van potentiële klanten daardoor moet zijn, de markt voor risicobeheersing groeit hard, aldus Verlinden. Daaraan blijven externe factoren flink bijdragen. Zo verplicht de Londense beurs daar genoteerde bedrijven sinds anderhalf jaar tot gestructureerde risicobeheersing. Zij moeten een duidelijk plan van aanpak hebben en hierover rapporteren in hun jaarverslag. Van bedrijven die in gebreke blijven kunnen bestuurders persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld. Alles ter bescherming van de aandeelhouder. ,,Die moet weten dat zijn geld in goede handen is', zegt Verlinden.

Volgens hem is de kans op een vergelijkbare verplichting door andere Europese beurzen groot. Er wordt volgens hem uitgebreid gelobbyd.

Een woordvoerder van fusiebeurs Euronext reageert echter verbaasd. Regelgeving op het gebied van risicobeheersing? ,,Zoiets maakt toch sowieso al deel uit van een normale bedrijfsvoering?'

    • Stijn Hustinx