Wisselkoers

Nu de VN Irak niet toestaan olie tegen euro te verkopen zal ook het tijdelijke positieve effect op de wisselkoers ten opzichte van de dollar wegebben (NRC Handelsblad, 28 oktober).

De landen van de EU, vooral de landen die overgaan op de euro in 2002 zouden op zeer korte termijn kunnen besluiten als overheid alle contracten in euro af te sluiten. Het effect kan nog worden versterkt door alle bedrijven die gebruik willen maken van exportsubsidies of subsidies voor internationale investeringen, te verplichten de daarmee samenhangende contracten af te sluiten in euro. De totale omvang van al deze contracten loopt in de miljarden en zal een gunstige invloed kunnen oefenen op de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar omdat de vraag naar euro toeneemt onder gelijktijdige afname van vooral de vraag naar dollars. Publicatie in de diverse staatscouranten is voldoende om deze voorwaarde te verbinden aan het verkrijgen van overheidssteun. Gevaar voor tegenmaatregelen op dezelfde basis van de VS of Japan is beperkt, omdat per saldo altijd veel meer dan op dit moment in euro zal worden geregeld.

    • R. Vriezen