Welzijn van varkens

Zanger en activist Robert Long vindt dat de varkens in Nederland meer ruimte moeten krijgen. De huidige behuizing doet hem te veel denken aan de concentratiekampen van de nazi's. In het kleine Nederland wonen echter niet alleen varkens maar ook 15 miljoen mensen.

De Nederlander is ook een kritisch consument en wil kwalitatief goed en veilig voedsel op zijn bord. De Nederlandse voedingssector is koploper als het gaat om kwaliteitsbewaking, hygiëne en controle. Dat vindt de Nederlandse consument belangrijk. Nederlandse vleesproducten genieten het vertrouwen van de consument wegens de scherpe eisen en controles. De sector heeft dus prima ingespeeld op de consumentenvoorkeuren. Al ons vlees van elders halen is vooralsnog dan ook geen acceptabel alternatief.

De Nederlander heeft dus niet voor niets een voorkeur voor Texels lamsvlees en Hollands rund-, kalfs- en varkensvlees. Maar de Nederlander trekt zich ook het lot van de dieren aan. De varkenshouderij moet zich dan ook houden aan de wettelijke eisen rond het welzijn van varkens. Maar intensief zal de Nederlandse veeteelt onvermijdelijk blijven. Simpelweg omdat er in Nederland niet meer ruimte is om de varkens meer vierkante meters te gunnen. Want we willen niet alleen ruimer wonen, maar ook nog eens meer bos, water en moeras. Ieder stukje natuur dat ergens wordt bebouwd moet elders weer worden aangeplant. Ten koste van? Juist: de agrarische grond. Er moeten dus keuzes gemaakt worden: of we geven onze behoefte aan natuur op, of we nemen genoegen met een huisje van 60 m2, of we accepteren dat er niet veel ruimte overblijft voor varkens.

Robert Long woont lekker buiten en heeft de tijd om zich vanuit zijn villa om de varkens te bekommeren. Maar zou hij zich in een flatje van 60 m2 in de Bijlmer ook zo druk maken over het lot van die dieren? Meneer Long realiseert zich niet dat het welzijn van varkens ten koste gaat van dat van de mens.

    • G.A. Marlet