Weinig hoop op laatste Sociale Conferentie

In mineur eindigde gisteren de laatste conferentie over armoede. Het probleem is akelig stabiel.

De zaal was al bijna leeg. Minister Vermeend (Sociale Zaken) luisterde nog naar een meisje. ,,Weet u hoe het is als je zusje voor het eerst tegen haar juf kan vertellen dat ze een nieuwe broek heeft?'' Ze begon te huilen. ,,Ik begrijp je'', mompelde de minister. ,,Ik begrijp je.''

Het was geen vrolijke bijeenkomst. Op de vijfde en laatste Sociale Conferentie in Den Haag werd gisteren geconstateerd dat armoede in Nederland een akelig stabiel probleem is. ,,De groep mensen die duurzaam in armoede leeft is niet bereikt'', zei onderzoeker G. Engbersen, een van de opstellers van het vorige week uitgekomen jaarrapport Balans van het Armoedebeleid. Eén op de tien Nederlanders leefde in 1998 op of onder het sociaal minimum. Net als in 1990. Nu is armoede relatief. Arm-zijn anno 2000 betekent ook het niet kunnen deelnemen aan de elektronische snelweg. Dat hoort bij de normen die de samenleving stelt voor een `minimaal bestaan'.

Het kabinet-Kok-I trok een miljard gulden uit ter bestrijding van de armoede. In 1995 werd besloten om vijf keer een Sociale Conferentie te houden. A. Doelman-Pel, voorzitter van de stuurgroep: ,,Maar het debat over de armoede is nooit echt goed van de grond gekomen.'' ,,Wij zijn kwaad'', zei een uitkeringsgerechtigde. ,,Wij hebben sinds 1980 vijftien procent ingeleverd. Daar is vorig jaar weer een half procentje bijgekomen. Zo duurt het 30 jaar voordat we de achterstand inlopen.'' Links Nederland wil het sociaal minimum daarom structureel verhogen.

Op het verleden ging minister Vermeend (PvdA) niet in, maar hij erkende dat armoede bestaat in Nederland. Voor verhoging van het sociaal minimum voelt hij weinig. Hij bestreed het beeld dat hij niet veel voelt voor inkomensondersteuning voor de `hardnekkige' minima. Armoede moet volgens hem individueel, door gemeenten worden aangepakt. Op de vraag waarom de PvdA zich toch zo moeilijk profileert als armoedebestrijder: ,,Hier staat een PvdA-minister. Mijn beleid zal effect hebben.''