Visumkantoor

In NRC Handelsblad van 26 oktober stellen Margrit Sebek en Jan Bergen dat een visum in Marokko gemakkelijk te verkrijgen is. Bovendien zien zij met lede ogen de `legale mensensmokkel' aan, als gevolg van de discrepantie tussen werkelijkheid en regelgeving. Kortom, een lokaal visumkantoor zou beter dan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunnen inschatten of afgifte van een visum al dan niet gerechtvaardigd is.

Het aanvragen van een visum is geenszins een `makkie'. Jaarlijks klagen duizenden Marokkaanse Nederlanders steen en been over het slecht functionerende visumkantoor. Uit kunstmatige angst voor misbruik en op grond van vooroordelen, worden mensen ten onrechte gewantrouwd en als vuil behandeld.

Misbruik kun je echter nooit en te nimmer 100 procent uitsluiten. `Waterdichte' regels en wetten bestaan vrijwel niet. `Legale mensensmokkel' kun je niet te lijf gaan door cruciaal belang te hechten aan de inschattingen van een Benelux Visumkantoor.

Het Visumkantoor heeft er de afgelopen jaren een potje van gemaakt en moet zich eerst maar eens zien te bewijzen. Het ministerie van Justitie zou de teugels juist flink moeten aanhalen en meer controle moeten uitoefenen.

    • Maria Benbrahim