Vakantiegeld land- en tuinbouw geregeld

FNV Bondgenoten heeft gisteren ,,goede afspraken'' gemaakt met de uitvoeringsinstanties GUO en Relan over het uitbetalen van vakantierechten in de land- en tuinbouwsector. Begin oktober stuurde de bond een brandbrief naar het GUO over de ,,chaos'' die bij de administratie zou heersen. De 55 miljoen gulden die de werknemers tegoed hebben moet eind november zijn uitbetaald. Om de administratieve problemen op te lossen en de vragen van werknemers te beantwoorden, neemt het GUO tussen half november en half december extra mensen in dienst. Het GUO verzorgt sinds 1998 het vakantietegoed van het landbouw- en tuinbouwpersoneel. Daarvoor kregen de werknemers vakantiebonnen via de Rabobank.