Schiphol 2

Met veel vertoon legt minister Netelenbos Schiphol een relatief hoge boete op wegens overschrijding van de geluidshindernorm. Met evenveel vertoon wijst directeur Cerfontaine die af. Hij wil zelfs naar de rechter stappen.

Wat niet in de berichten staat, is wie nu eigenlijk eigenaar van Schiphol is. In NRC Handelsblad van 29 december 1999 stond: 2,4 procent gemeente Rotterdam, 21,8 procent gemeente Amsterdam en 75,8 procent het rijk (via de begroting Verkeer en Waterstaat).

De boete gaat naar de rijksoverheid en komt ten laste van het exploitatieresultaat. Er vloeit dus iets minder winst naar de grootaandeelhouder: het rijk. De minister heeft voornamelijk zichzelf een boete gegeven, maar die kost eigenlijk niemand iets.

    • E.H. Glasius