Schiphol 1

Schiphol klaagt over de dwangsom die de minister nu heeft opgelegd wegens het overtreden van de wettelijke geluidsnormen (NRC Handelsblad, 30 oktober). Enige bescheidenheid zou de luchthaven echter passen, want als men minder vluchten had gepland dan had al deze heisa met de dwangsom, vertragingen en dergelijke makkelijk vermeden kunnen worden. Hiermee is het vierde achtereenvolgende gedoogjaar ingegaan, maar er wordt nu wel eindelijk opgetreden door de minister.

De smoezen van Schiphol om zijn gedrag te rechtvaardigen zijn beneden peil. Cerfontaine voert aan dat de overschrijdingen zich uitsluitend op weilanden en bietenvelden voordoen. Blijkbaar heeft hij het idee dat Nederland buiten Amsterdam uitsluitend uit weilanden bestaat. De punten op de geluidszone dienen om de omliggende woongebieden te beschermen. Door de huidige overschrijdingen op deze punten krijgen nu de mensen in Aalsmeer, Uithoorn, Nieuw Vennep, Hoofddorp en de Zaanstreek meer herrie dan volgens de wet toegestaan is.

De luchthaven mag graag selectief winkelen uit de huidige geluidsnormen; waar men ze overtreedt, betreft het `rare milieuregels'. Het deel van de geluidsnorm waar men zich wel aan weet te houden, wordt vol trots vermeld: de luchthaven schept op over het feit dat er dit jaar minder woningen dan ooit worden gehinderd. Maar in de huidige rekennorm wordt een groot deel van de vliegtuigherrie niet meegerekend en de geluidsoverlast wordt niet gemeten.

Vandaar het grote contrast tussen de 10.000 woningen die Schiphol zegt te hinderen en de 250.000 tot 450.000 mensen die bij een RIVM-enquête enkele jaren geleden aangaven ernstig gehinderd te zijn door vliegtuiglawaai.

Er is veel aan te merken op de huidige milieuregels, maar het betreft wel de vigerende wet. Schiphol kondigt nu al aan dat het bedrijf ook volgend jaar te veel herrie zal gaan maken. Het bedrijf wil 20.000 extra vluchten inplannen en zal deze vanaf 1 november uitdelen aan de luchtvaartmaatschappijen.

Minister Netelenbos kan dit nog verhinderen door deze extra groei van 20.000 vluchten af te keuren en het bedrijf keihard duidelijk te maken dat overschrijdingen niet getolereerd zullen worden. Anders zal Schiphol redeneren dat het ook volgend jaar wel weer met een gedoogbelasting weg zal komen.

    • Kees Kodde
    • Projectleider Vliegverkeer Milieudefensie