Nederlanders jubelen in Rome

Nederlandse gelovigen komen vandaag in Rome voor een `jubeldag' bijeen. De paus heette hen welkom in de Sint Pieter.

Met tromgeroffel en zwaaiende vlaggen trokken een paar duizend Nederlandse pelgrims om half tien vanmorgen door de heilige deur de Sint Pieter in, voor een mis die het begin vormde van de Nederlandse `jubeldag', een dag in het kader van het jubeljaar.

De bonte stoet van pelgrims met oranje sjaaltjes werd voorafgegaan door trommelaars en trompetters in kleurrijke historische gilde-uniformen. Het hoogtepunt van de ochtend kwam voor veel mensen direct na de mis, toen paus Johannes Paulus II op zijn loopwagen de kerk in werd gereden en vanaf het altaar een korte toespraak hield.

,,Met geheel mijn hart wil ik u zeggen: welkom, welkom'', zei de paus in het Nederlands. Na een paar inleidende zinnen las kardinaal Simonis de rest van de pauselijke toespraak voor. Hij herinnerde aan de ,,hele schare missionarissen'' die in het verleden uit Nederland de wereld over zijn gegaan en hield de Nederlandse katholieken voor dat diversiteit en dialoog gebaseerd moeten zijn ,,op het fundament van de eenheid''.

De paus vermeed in deze toespraak tot Nederlandse gelovigen een aantal punten waarover het Vaticaan in het verleden Nederlandse bestuurders heeft gekritiseerd, zoals euthanasie en het homohuwelijk. Kardinaal Simonis legde in zijn preek de nadruk op de noodzaak voor een nieuwe evangelisatie – een van de vaste thema's van de paus. Hij zei te hopen dat ook veel jongeren zich laten inspireren door het geloof.

Dat juist deze dag in het jubeljaar in het teken staat van Nederland, komt vooral door de federatie van gildes en schutterijen. Die hadden afgesproken hun bezoek aan Rome van tien jaar geleden vandaag te herhalen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit idee opgepakt en vertaald in een jubeldag voor de hele Nederlandse kerkprovincie. De datum is bewust gekozen, want vandaag vieren de Nederlandse katholieken het feest van de heilige Willibrord, de angelsaksische missionaris die als ,,apostel van de Lage Landen'' aan de wieg heeft gestaan van de kerstening van Nederland.

Overigens heeft deze Nederlandse dag bepaald geen schokeffecten veroorzaakt in het Vaticaan. Tijdens de mis gingen de toeristische bezoeken aan de Sint Pieter gewoon door. En in het dagelijkse bolletino van het Vaticaan, waarin de belangrijkste gebeurtenissen worden samengevat, stond vanmiddag geen letter over de Nederlandse pelgrims.

Vanmiddag zouden de Nederlandse pelgrims in negen verschillende groepen door de stad trekken, kerken aandoen en praten over thema's als doop, oecumene, of solidariteit.

    • Marc Leijendekker