Forse krimp politie in meer regio's

De gevolgen van een nieuw systeem van verdeling van geld over de politiekorpsen zijn `buitengewoon groot'. Naast Limburg-Zuid zullen ook de regio's Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland en Zeeland fors worden gekort.

Dit staat in een nog niet gepubliceerd onderzoek van het Euregionaal Centrum voor Overheids- en Markteconomie van de Universiteit Maastricht, dat werd verricht in opdracht van het politie-regiokorps Limburg-Zuid. Het korps van Limburg-Zuid moet zo'n 400 van de 1.800 agenten inleveren.

In het nieuwe Bekostigingsstelsel Politie (BSP), dat volgend jaar voor een deel en in 2004 volledig in werking treedt, is slechts in beperkte mate rekening gehouden met regio-gebonden kosten als toezicht op de grens, op water of bijzondere geografische structuur (heuvels, veel platteland), waardoor omvangrijke `herverdeeleffecten' optreden.

Flevoland kan achttien procent meer agenten in dienst nemen. Ook Friesland en IJsselland gaan er vanaf volgend jaar tussen de vijf en tien procent op vooruit. De onderzoekers vinden dat eigenaardig, omdat er ,,geen aanwijzigingen bestaan dat de werklast van het Zuid-Limburgse korps de laatste jaren sterk bij die van de rest van Nederland is achtergebleven.'' Zij stellen dan ook dat ,,de vraag rijst of het nieuwe verdeelmodel een adequate afspiegeling vormt van de factoren die de kosten van het politiewerk bepalen''.

Opmerkelijke effecten treden volgens de onderzoekers vooral op bij de post `extra werklast', waarmee de taken worden bedoeld die het `basale politiewerk' te boven gaan, zoals het in de gaten houden van het uitgaansleven en het in goede banen leiden van stromen voetbalfans. Nationaal bezien wordt vanaf volgend jaar op die extra werklast 9,4 procent gekort als gevolg van de nieuwe berekeningswijze, waarin het percentage `niet westerse allochtonen' per regio een cruciale rol speelt. Dalingen van de uitkering voor extra werklast met meer dan 30 procent zijn geen uitzondering. In Limburg-Zuid wordt een daling van de extra werklast met 78,5 procent voorzien. Binnen die regio wordt de Oostelijke Mijnstreek op die post zelfs gekort met 92,4 procent, terwijl het volgens de onderzoekers om een `notoir probleemgebied' gaat met veel drugsoverlast van gebruikers uit Duitsland.

De middelen die beschikbaar komen voor `specialisme, ondersteuning en overhead' nemen meer dan evenredig toe, zo blijkt uit berekeningen.

De automatische toename van de overhead in het nieuwe verdeelmodel verbaast de onderzoekers, omdat er volgens het convenant dat de rijksoverheid vorig jaar met de politie heeft gesloten meer politiepersoneel op straat moet komen ten koste van administratieve taken.

    • Bram Pols