EU daagt tabaksfirma's voor rechter

De Europese Commissie heeft twee grote Amerikaanse sigarettenfabrikanten, RJ Reynolds en Philip Morris, aangeklaagd wegens smokkel. De Commissie is een civiele procedure begonnen bij een rechtbank in New York.

Het gaat om de producenten van onder andere Malboro en Camel sigaretten. Afgelopen juli had de Commissie al juridische stappen tegen Amerikaanse sigarettenfabrikanten aangekondigd omdat deze betrokken zouden zijn bij het smokkelen van sigaretten naar de Europese Unie. De EU loopt daardoor jaarlijks naar schatting zo'n 4 miljard gulden aan accijnzen en BTW mis. Driekwart van dit geld komt voor rekening van de EU-lidstaten, een kwart gaat ten koste van de kas in Brussel.

De dienst voor fraudebestrijding van de Europese Commissie heeft twee jaar onderzoek gedaan naar de sigarettensmokkel. Bij die smokkel spelen grote havens als Rotterdam en Antwerpen een belangrijke rol. Daar komen sigaretten aan die officieel voor doorvoer zijn bestemd en waarvoor daarom geen belastingen verschuldigd zijn. Soms worden echter documenten vervalst en blijven de sigaretten binnen de EU.

In andere gevallen gaan de sigaretten naar landen buiten de EU als Zwitserland of Balkanlanden als Albanië en Montenegro en worden vervolgens weer de EU binnengesmokkeld. De Italiaanse douane heeft vorig jaar in het zuidelijke Apulië 200.000 pakken met ieder 10.000 Amerikaanse sigaretten inbeslaggenomen die vanuit Albanië de EU binnen werden gebracht.

De Europese Commissie meent dat de sigarettenfabrikanten op de hoogte zijn van de smokkel en daarvan gebruik maken door aan frauduleuze handelaren te leveren. De Commissie beschuldigt ze daarom van overtreding van de Amerikaanse wetgeving ter bestrijding van corruptie. Zij eist compensatie voor de schade die de EU heeft opgelopen en maatregelen ter voorkoming van verdere smokkel. In het belang van de procedure wil de Commissie niet zeggen hoeveel schadevergoeding van de Amerikaanse fabrikanten geëist wordt.

Het is nooit eerder voorgekomen dat de Commissie buiten de EU een juridische procedure tegen ondernemingen begon. RJ Reynolds en Philip Morris hebben gisteren direct verontwaardigd gereageerd op het besluit van de Commissie om naar de Amerikaanse rechter te stappen. RJ Reynolds heeft ontkend iets met sigarettensmokkel te maken te hebben.

    • Ben van der Velden