DE HAAGSE STAAT

MARIJKE VAN HEES DOORBREEKT HET STILZWIJGEN...

Gesjoemeld met declaraties heeft ze niet. Maar `gedoe' om geld is er wel geweest. En om het gebruik van een auto met chauffeur voor de in Enschede wonende voorzitter, en om een pied à terre in Den Haag, waarvan ze vond dat de partij het moest betalen.

Over het plotselinge terugtreden van PvdA-voorzitter Marijke van Hees, begin september, is het laatste woord nog niet gezegd. Komende maandag zal het partijbestuur, onder leiding van interim-voorzitter Mariëtte Hamer, hierover een boekje opendoen ten overstaan van kaderleden. Ook Van Hees voert dan het woord.

Marijke van Hees zei afgelopen vrijdag in het Algemeen Dagblad dat ze een symbolische vorm van rehabilitatie nastreeft: ,,Ik vind dat het niet kan zoals het is gegaan, en daar wil ik wel een uitspraak over van de partij.'' Voor Van Hees zou haar val zijn gekomen als een donderslag bij heldere hemel.

Ze dacht dat ze goed `inhoudelijk' bezig was, maar plots werd ze geconfronteerd met medebestuursleden die een streep wilden zetten onder hun samenwerking. Zomaar opeens, zonder heldere opgaaf van redenen. Aldus Van Hees.

Marijke van Hees lijkt vrijdag te zijn begonnen aan een publicitair offensiefje. Voor de camera van 2Vandaag wilde ze die avond wel erkennen dat ze enige solidariteit voelde met minister Van Aartsen die zo lelijk in de tang was genomen door premier Kok. Diezelfde avond zat ze bij het RTL-duo Barend en Van Dorp. Hier maakte ze melding van een onderzoek naar haar declaratiegedrag door de eerbiedwaardige PvdA'er Roel de Wit, ingegeven door een publicatie in Vrij Nederland als zou Van Hees (`Marijke Peper', aldus VN) hebben geknoeid met auto- en hoteldeclaraties. Conclusie van De Wit: op de declaraties van Van Hees valt niets aan te merken.

... de vervanger PRAAT MEE

En zo is de bal weer aan het rollen gebracht. Een `rapport-De Wit'? Dat smaakt naar meer. Tijdelijk voorzitter Mariëtte Hamer wilde zaterdagochtend - gevraagd naar Van Hees' declaraties in een gesprek met Business Nieuws Radio - graag bevestigen dat de bonnetjes van Marijke `brandschoon' zijn. Maar waar rook is, lijkt vuur. Hamer sprak tegelijk enkele cryptische zinnen over moeilijke gesprekken tussen Van Hees en de PvdA-penningmeester ,,over wat de maat is''. En: ,,Daarbij is het lastig dat je partijvoorzitter bent van een organisatie die draait op geld van leden.''

De zaken-radiozender vroeg niet door, maar wist genoeg. `Declaratiegedrag speelde wel een rol bij vertrek Van Hees', vatte de zender stevig samen in een maandagmorgen verspreid persbericht. Mariëtte Hamer, hiermee geconfronteerd, zegt desgevraagd dat ze dít niet heeft gezegd en dat ze verder ook niets kwalijks heeft willen suggereren.

Maar kan ze misschien dan wel iets specifieker zijn over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het abrupte vertrek van Marijke van Hees? Dat kan ze. Ze zegt: ,,We hadden met Marijke een managementprobleem, we hadden verschil van mening over politieke prioriteiten en we zagen dat er diverse mensen op het partijbureau ontslag namen, omdat ze niet meer met Marijke wilden samenwerken.''

Tot zover geen nieuws. Maar Hamer zegt ook: ,,Er was discussie over extra vergoedingen voor reis- en verblijfskosten die Marijke bedong, ze wilde dat de partij voor haar een tweede woning in Den Haag zou bekostigen en er was onduidelijkheid over de mate waarin ze kon beschikken over een auto met chauffeur bovenop de OV-jaarkaart eerste klas die de partij betaalde.''

Voor alle duidelijkheid: over geld ging de ruzie dus niet. Er waren in het partijbestuur diepgravender kwesties aan de orde.

    • Gijsbert van Es