De één of de ander, wat maakt het uit?

Gore

Steunt het recht van vrouwen om onder alle omstandigheden een abortus te laten doen en is tegenstander van pogingen van de Republikeinen om late abortussen te verbieden.

Is als het om defensie gaat voorstander van voorzichtig doorgaan met het onderzoeken van de mogelijkheden van een beperkt antirakettenschild. Voorts wil hij het Pentagon stroomlijnen en het militair budget geleidelijk aan uitbreiden.

Hij legt nadruk op de bescherming van het milieu. Hij wil maatregelen tegen het broeikaseffect, is voorstander van schone energie en belastingvoordelen voor bedrijven en burgers die ze toepassen. Wil Alaska's natuurreservaat beschermen.

Midden- en lagere inkomensgroepen wil hij belastingverlagingen geven, waarbij de komende tien jaar gehuwden er in totaal 80 miljard dollar op vooruitgaan. Gezinnen met drie kinderen kunnen rekenen op een inkomstenbelastingvoordeel van maximaal 500 dollar per jaar.

Hij wil verbeteringen in de gezondheidszorg, een ziektekostenverzekering voor alle kinderen en geleidelijk werken aan een algemeen verzekeringsstelsel. Ook wil hij de Rechten van de Patiënt vastleggen, en medicijnen voor ouderen betaalbaar maken via een belastingmaatregel.

Bush

Is tegenstander van abortus. Alleen voor slachtoffers van verkrachting of incest of als het leven van de zwangere vrouw gered kan worden, maakt hij een uitzondering. Steunt wetgeving tegen late abortussen.

Uitgaven op het gebied van defensie wil hij vermeerderen, door militairen hogere salarissen te geven en betere arbeidsvoorwaarden. Is voorstander van ambitieus antirakettenschildprogramma dat Amerika en zijn geallieerden moet beschermen tegen `schurkenstaten'.

Is op het gebied van milieu tegenstander van maatregelen tegen het broeikaseffect. Steunt het streven van staten om de uitstoot van kolengestookte energiecentrales terug te brengen. Wil het natuurreservaat in Alaska openstellen voor olieboringen.

Stelt een programma van belastingverlagingen voor dat in de komende vijf jaar 483 miljard dollar bedraagt. Wil het systeem van inkomstenbelasting vereenvoudigen door een schijf af te schaffen, belastingvoordelen voor alle inkomensgroepen, verhoging van de kinderbijslag en afschaffing van successierechten.

Wil in de gezondheidszorg het aantal onverzekerden terugdringen door hen met subsidies in staat te stellen privé-polissen af te sluiten.