`Culturele debat over allochtonen gaat nu over geld'

Allochtonen zijn niet assertief genoeg. In het debat over culturele diversiteit, aangezwengeld door staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur), hebben ze zich in een hoek laten drukke van de zielige kunstenaars, die door de politiek een handje geholpen moeten worden. Gevolg: witte en zwarte cultuur staan tegenover elkaar, wit verwijt zwart dat het er met de subsidie vandoor gaat.

Zelfkritiek was er genoeg, gisteravond in het Amsterdamse theater Cosmic. In een poging het tij te keren vond daar een debat plaats dat nu eens werd gevoerd door allochtonen, in plaats van over allochtonen. Het ging over vragen als waarom het zo moeilijk is om de culturele instellingen te veroveren, en wat de beste strategie is om het culturele veld wat zwarter te maken.

Van der Ploeg zou komen, maar liet zich vervangen door zijn topambtenaar Martin Berendse, die toegaf dat het debat over culturele diversiteit is mislukt. ,,Twee jaar geleden ging het over cultuurpolitiek, nu alleen nog maar over geld. Het debat ligt stil.'' Berendse memoreerde de in de Tweede Kamer gestrande poging om instellingen te beboeten die te weinig aan allochtone cultuur doen.

Tussen panel en zeer betrokken zaal kwam het regelmatig tot botsingen. Vond de een dat het niet over kwaliteit moet gaan omdat dat begrip als excuus wordt gebruikt om allochtonen buiten de deur te houden, dan vond de ander dat je kwaliteit juist moet benadrukken om te tonen dat aandacht voor allochtonen niet gepaard gaat met kwaliteitsverlies. Gespreksleider Chris Keulemans wilde het liever niet over geld hebben, vanuit de zaal vond tv-presentatrice Noraly Beyer dat het daar wel degelijk over moest gaan: ,,Wat wordt ons als belastingbetalers onthouden?"

Allochtonen moeten meer macht verwerven in het culturele veld, daar was men het over eens. Alle aanwezigen werden opgeroepen om te solliciteren naar de vele vacatures die de Raad voor Cultuur momenteel moet vullen. Strategische allianties moeten worden gesloten met andere nieuwkomers, en met bestaande `witte' instellingen. Dreigen met het opzetten van eigen, etnische instellingen, zoals een Turks tv-station, kan heel effectief zijn. De man die vorig jaar dat plan aankondigde heeft nu een goede baan in Hilversum.

Binnenlandse Zaken-ambtenaar Walter Palm wees op een breder perspectief: Nederland is een immigratieland geworden, en daar moet men, ook in andere sectoren, nog steeds aan wennen. Oudere beleidsmakers zijn onbekend met de Caribische en Meditterane invloeden van de laatste tien jaar. Helaas, zo concludeerde Keulemans, gaat de aanpassing aan die nieuwe samenleving in de culturele sector nog trager dan elders.

    • Mark Duursma