Boeren intimideren onwillige veeartsen

Dierenartsen worden steeds vaker door boeren onder druk gezet om te sjoemelen met exportpapieren en verklaringen over de gezondheid of de doodsoorzaak van dieren. Dierenartsen die medewerking weigeren, worden geboycot.

Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsvereniging van dierenartsen.

,,Wij weten dat niet alle dierenartsen de intimidaties weerstaan, en medewerking verlenen aan de illegale praktijken'', aldus algemeen secretaris dr. T. Jorna van de KNMvD. Hij spreekt over ,,een ernstig probleem dat de betrouwbaarheid van de beroepsgroep en de volksgezondheid raakt''.

In september kreeg een dierenarts die een vals gezondheidsdocument ondertekende voor een koe met symptomen van de gekkekoeienziekte BSE, van het Veterinair Tuchtcollege een boete van 5.000 gulden en drie maanden voorwaardelijke ontzetting uit zijn ambt. De koe was in de voedselketen terechtgekomen.

Tegen twee dierenartsenpraktijken die valse verklaringen afgaven, heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw een onderzoek ingesteld. Tegen een derde praktijk loopt een justitieel onderzoek en een andere dierenarts werd begin dit jaar door het tuchtcollege zes maanden uit zijn beroep gezet. Hij had op `onzorgvuldige wijze' de diergeneeskunde bedreven.

Dierenartsen die, conform wettelijke voorschriften, wél besmettelijke ziekten als de gekkekoeienziekte BSE bij de overheid meldden, zagen hun klandizie teruglopen. Boeren bedreigden dierenartsen met geweld als ze niet zouden meewerken aan het opstellen van valse overlijdensverklaringen.

,,De integriteit van de dierenartsen staat op het spel'', aldus Jorna. ,,Als al onze leden zich aan de wet zouden houden, was er niets aan de hand. Maar we weten dat niet iedereen zulke sterke benen heeft. Wij krijgen telefoontjes van leden die toegeven dat ze de druk niet konden weerstaan. Dat kan niet. Dierenartsen moeten betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheid van het voedsel hangt er vanaf.''

Hoe groter de economische problemen voor de veehouders, hoe groter de druk ook op de dierenartsen. In de concentratiegebieden van de (noodlijdende) varkenshouderij in Oost-Brabant en Noord-Limburg staan dierenartsen het meest aan intimidatie bloot, aldus Jorna. ,,Varkenshouders draaien elk dubbeltje om en proberen de uitgaven voor de veearts naar beneden te schroeven. Ze willen hun varkens zelf inspuiten bijvoorbeeld. Maar een veearts mag geen entstof afgeven aan een boer. Hij moet de varkens zelf behandelen. Dan zeggen die boeren: als jij het niet doet, ga ik wel naar een ander.'' [Vervolg DIERENARTSEN: pagina 7]

DIERENARTSEN

Andere controle

[Vervolg van pagina 1] Zo staan dierenartsen steeds vaker voor een dilemma. Aan de ene kant is de boer een klant en als gevolg van een boycot kan de dierenartsenpraktijk failliet gaan. Aan de andere kant moet de dierenarts de wet handhaven, om te voorkomen dat de volksgezondheidszorg in gevaar komt. De KNMvD praat sinds begin dit jaar met dierenartsen in het land over de problemen.

Algemeen secretaris Jorna: ,,Wij adviseren onze leden om geen cliënten van elkaar over te nemen als er sprake is van intimidatie of geldelijke motieven.''

De KNMvD heeft besloten vertrouwensdierenartsen aan te stellen bij wie leden die onder druk gezet worden zich kunnen melden.

De KNMvD studeert op andere controlemogelijkheden. Jorna: ,,Wij moeten voorkomen dat dierenartsen in een belangenconflict komen. Dat kan door hen niet als wettelijk controleur eigen klanten te laten controleren. Een collega zou de wettelijke controle kunnen doen. Of er moeten randvoorwaarden komen voor de controle door de eigen dierenarts.''

    • Joep Dohmen