Zorg: `per jaar miljard tekort'

De zorgsector denkt tot 2004 jaarlijks nog ruim een miljard gulden te kort te komen om de wachttijden terug te kunnen brengen tot aanvaardbare proporties. De ruim zeven miljard gulden die het kabinet tot 2002 al extra in de zorg heeft gestoken is onvoldoende. Dit zeggen onderzoekers van het Utrechtse instituut Prismant in het jaarlijkse rapport Gezondheidszorg in tel dat de sector over de stand van zaken laat vervaardigen. Ze maken wel de kanttekening dat ze bij het berekenen van deze `zorgkloof' geen rekening hebben gehouden met een betere organisatie van de sector.