Website

De Groene Amsterdammer is niet alleen via een drukwerkabonnement en de website te verkrijgen, maar ook via een gratis mailabonnement. Je krijgt dan wekelijks via email een zip-bestand met daarin 5 of 6 artikelen, volgens de Groene eenderde van de inhoud. Lastig is dat je eerst het bestandje moet uitpakken (inclusief plaatjes). Op de site en via de email zijn artikelen een week na de verschijning van het gedrukte tijdschrift te lezen. (www.groene.nl)