`Vrouw moet paspoort kunnen krijgen'

Het Egyptische Hoge Constitutionele Hof heeft zaterdag bepaald dat het ministerie van Binnenlandse Zaken niet vrouwen een paspoort mag onthouden simpelweg omdat hun echtgenoot dat niet wil. Mannen konden tot dusverre naar het ministerie gaan en hun vrouw op een zwarte lijst zetten zodat ze geen paspoort zouden krijgen. Maar volgens het Hof heeft elke burger het recht om een paspoort te bezitten ,,aangezien dat is onderdeel van de persoonlijk vrijheid die is beschermd door de grondwet, en het recht op reizen is onderdeel van de publieke vrijheden'. Mannen kunnen hun vrouw nog steeds in Egypte houden. Dan moeten ze een petitie bij de rechter indienen die op een geval-voor-geval basis zal beslissen. Eerder dit jaar maakte een nieuwe wet op de persoonlijke status het vrouwen makkelijker te echtscheiden. Een voorstel om vrouwen ook het recht te geven zonder toestemming van hun man naar het buitenland te reizen, stuitte toen op fel verzet in het parlement.