Verkiezingen in VS bepalen de agenda

Wie morgen de presidentsverkiezingen in de VS wint maakt beleggers niet zoveel uit. Als de verliezende partij dan maar het Congres domineert.

De Verenigde Staten kiezen morgen een nieuwe president. Niet alleen de politieke wereld volgt de kandidaten Gore en Bush nauwgezet, ook de financiële markten zijn benieuwd naar de uitkomst van hun tweestrijd.

Naar de relatie tussen de politieke kleur van een president en de aandelenmarkt is menig studie gedaan. De conclusies zijn over het algemeen niet eenduidig, al lijken termijnen met een Democraat in het Witte Huis iets beter te zijn voor beleggers dan wanneer een Republikein de scepter zwaait.

Het staat voor Wall Street in ieder geval als een paal boven water dat het Congres en in het Witte Huis niet door één en dezelfde partij mogen worden geleid. Een overwinning van de Democraat Gore morgen is dus prima, als diens partij de strijd om het Congres dan maar verliest. Voor de Republiek Bush geldt mutatis mutandis hetzelfde.

Een van de thema's van de verkiezingen van dit jaar is de vraag wat te doen met het verwachte overschot op de begroting. De aandelenmarkt wil dat het overschietende bedrag – voor de komende tien jaar wordt uitgegaan van 4,6 biljoen dollar, ofwel ruim 12.000 miljard gulden – wordt gebruikt om de staatsschuld terug te dringen. Maar Bush neigt ernaar de belastingen te verlagen, terwijl Gore juist meer geld wil uitgeven om een aantal programma's op het gebied van de gezondheidszorg te kunnen uitvoeren. Als een andere partij dan die van de president het Congres beheerst, kan de president zelf in ieder geval geen al te radicale dingen doen.

Sectoren die normaal gesproken veel te maken hebben met regulering door de overheid, zoals de farmaceutische industrie, tabaks- en nutsbedrijven, profiteren misschien wel het meest van een verdeelde overheid. Heeft een president een Congres tegenover zich waarin zijn politieke tegenstrevers overheersen, dan beperkt dit zijn slagkracht.