KPN lost schuld af met emissie

Telecomconcern KPN heeft het overgrote deel van de opbrengst van zijn emissie nodig om schulden af te lossen die op zeer korte termijn aflopen. Dat blijkt uit het zaterdag gepubliceerde voorlopig prospectus voor de uitgifte van converteerbare obligaties en aandelen waarmee KPN de komende weken vier tot zes miljard euro wil ophalen. De inschrijving op de aandelen KPN is vandaag begonnen.

Het concern heeft kortlopende schulden aan de zakenbanken ABN Amro, Citibank en Goldman Sachs, die uiterlijk 22 november moeten zijn afbetaald. Dat is vijf dagen voor het einde van de inschrijvingstermijn. KPN heeft 6,8 miljard euro (15 miljard gulden) van deze banken geleend voor de bouw van een netwerk voor mobiele (UMTS-)telefonie in Duitsland en verwerving van de daarvoor benodigde licentie. Van die lening is 1,8 miljard euro afgelost. De resterende schuld van 5 miljard euro zal bijna de hele emissieopbrengst van KPN opslokken.

KPN maakt in het prospectus duidelijk dat het de rol van de overheid wil inperken, een maatregel die de koers van het bedrijf ten goede kan komen. De overheid kan nu via uitgifte van preferente aandelen een belang van 51 procent verwerven in KPN als een vijandige overname dreigt. In een bijzondere aandeelhoudersvergadering eind dit jaar wil KPN dit recht beëindigen. Verder wil KPN de overheid het recht ontnemen commissarissen te benoemen. De rechten die zijn verbonden aan het zogeheten `gouden aandeel' van de overheid – waardoor ze een stem heeft in belangrijke veranderingen – wil KPN inperken.

KPN kondigt in het prospectus aan dat het preferente aandelen wil uitgeven. Deze transactie zou een versterking betekenen van het eigen vermogen. Preferente aandelen, die geplaatst moeten worden bij institutionele beleggers, geven recht op een vast aandeel (dividend) in de winst van KPN. Als KPN een jaar geen winst maakt schuiven rechten van de institutionele aandeelhouder door naar het volgend jaar.

KPN meldt verder in het prospectus dat het van plan is zogeheten cross-border lease-transacties aan te gaan ,,voor onze vaste en mobiele telecommunicatie-apparatuur''. Ook met deze constructie mikt KPN op een verbetering van de vermogenspositie. Volgens een woordvoerder van KPN gaat het om ,,een klein deel'' van het totale netwerk van KPN, de zogeheten technische apparatuur. Panden, kabelnetten en grote switches (schakelkasten voor telecomverkeer) vallen daar niet onder.

KPN verplicht zich in het prospectus tot medio mei niet opnieuw aandelen uit te geven. Een zogeheten lockup van 6 maanden geldt voor dochters KPN Mobile, KPN Telecommerce en KPNQwest.

KPN kondigt in het prospectus aan dat France Telecom een bewindvoerder heeft aangesteld die het Franse belang behartigt in de gezamenlijke Belgische onderneming KPN Orange (50 procent KPN). France Telecom moet van de Europese Commissie zijn belang in KPN Orange verkopen, omdat het in België met Mobistar nog een andere mobiele aanbieder heeft. De rechten op de merknaam Orange zou KPN aan France Telecom kunnen overdragen. Onderhandelingen hierover lopen nog.