Aanzet tot vredesoverleg Sierra Leone

De regering van Sierra Leone begint donderdag verkennende vredesbesprekingen met de rebellen van het Revolutionair Verenigd Front (RUF). President Ahmed Tejan Kabbah heeft dat afgelopen weekend meegedeeld.

Het is voor het eerst dat de twee partijen weer met elkaar spreken sinds de rebellen in mei vijfhonderd VN-soldaten in gijzeling nemen. Die soldaten moesten toezien op naleving van een vredesakkoord dat regering en rebellen in 1999 sloten na acht jaar burgeroorlog.

De besprekingen worden gehouden in Nigeria. Vertegenwoordigers van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) en van de VN-missie in Sierra Leone zullen bij het overleg aanwezig zijn. ,,Mijn regering heeft te horen gekregen dat de RUF graag zonder vechten een eind aan het conflict maakt door te ontwapenen', zei president Kabbah bij zijn bekendmaking. ,,We hopen en bidden dat deze bijeenkomst eindelijk zal uitmonden in een duurzame vrede.'

De rebellen zijn in het defensief gedrongen sinds hun leider, Foday Sankoh, vijf maanden geleden gevangen werd genomen. Zijn opvolger, Issa Seesay, kampt met grote verdeeldheid in de gelederen. Maar de rebellen beheersen nog altijd driekwart van het land, inclusief de streken waar de diamantwinning zich concentreert.

Regeringstroepen zijn niet in staat om de rebellen te verdrijven. Ze hoeven ook niet te rekenen op veel steun van de VN-vredesmacht die met een tekort aan manschappen kampt. Met 12.500 manschappen is de bezetting 8.000 lager dan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties noodzakelijk acht.

In het vredesakkoord van vorig jaar werd een machtsdeling overeengekomen. Rebellen kregen posten in een overgangsregering. In ruil voor ontwapening en demobilisatie werd hen een algehele amnestie beloofd. Die amnestie staat inmiddels op losse schroeven. De Verenigde Naties bereiden een oorlogstribunaal voor om de hoofdverantwoordelijken te berechten.

De burgeroorlog in Sierra Leone geldt als een van de smerigste ter wereld. Gedrogeerde kindsoldaten van het RUF hebben op grote schaal ledematen afgehakt bij burgers. Ook strijdgroepen die trouw bleven aan de regering, hebben zich aan wandaden schuldig gemaakt. Nergens ter wereld is de levensverwachting lager dan in Sierra leone: 27 jaar.