Waarschuwing salmonella op kip en kalkoen

Vlees van kip, kalkoen of parelhoen waarvan het niet zeker is dat het geen salmonella of campylobacter bevat mag na 15 februari 2001 alleen verpakt en voorzien van een waarschuwing worden verkocht. Daarbij moet ook worden aangegeven dat het vlees door en door gaar moet worden bereid, om deze bacteriën te doden. Het kabinet, dat gisteren hiertoe heeft besloten, werkt aan een verbod op de handel in besmet pluimveevlees. Dit is pas op de langere termijn te realiseren. De maatregel is volgens het kabinet nodig omdat afspraken met het bedrijfsleven over vermindering van de salmonellabesmetting te weinig resultaat hebben opgeleverd.