Verkeersinfarct bedreigt Brabant

In Zuidoost-Brabant tekenen zich de eerste contouren af van een verkeersinfarct. Het autoverkeer in de regio rond Eindhoven is door de snelle economische groei inmiddels zo vastgelopen dat de werkgelegenheid wordt bedreigd.

Dat concludeert de Kamer van Koophandel Oost-Brabant na een studie van het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng naar de mobiliteit in de regio. De Kamer van Koophandel waarschuwt al langer voor een dreigende catastrofe. ,,Het rapport Goudappel heeft onze vermoedens bewaarheid'', zegt directeur B. Pollmann van de Kamer van Koophandel.

De regio Eindhoven maakt de laatste jaren een zeer sterke economische groei door. Landelijk bedraagt de economische groei 3 procent, in Zuidoost-Brabant is dat 8 procent. Mede daardoor groeit het verkeer sterker dan landelijk. Bovendien komen rond Eindhoven twee drukke verkeersassen samen: de west-oostverbinding (Antwerpen/Rotterdam-Ruhrgebied) en de noord-zuid verbinding.

Uit het rapport Goudappel blijkt dat de intensiteit op de A2 bij de afslag Eindhoven Airport tussen 1986 en 2000 is verdubbeld. Het aantal files tussen de knooppunten De Hogt en Leenderheide is in diezelfde periode explosief gestegen: van 10 naar 200 per jaar. Tegelijkertijd is de ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur achtergebleven zodat de wegen vaak overbelast zijn.

De voorspellingen over de verkeerstoename rondom Eindhoven voor het jaar 2010 zijn nu al gehaald. Rijkswaterstaat heeft tussen 2005 en 2010 een verdubbeling van de rijstroken op de A67 en A2 ten zuiden en westen van Eindhoven gepland. Dat is niet genoeg volgens Goudappel. Het bureau bepleit de aanleg van een nieuwe autoweg ten noorden en oosten van Eindhoven. Kamer-directeur Pollmann bepleit het geschikt maken van vluchtstroken als rijbaan tijdens de spits.

,,Het is onbegrijpelijk dat men het zover heeft laten komen'', aldus Pollmann. ,,De minister moet van haar dogma af om vooral in de Randstad te investeren. Deze regio wordt stiefmoederlijk behandeld. Dat gevoel is niet gebaseerd op anti-Randstadsentimenten, maar op zakelijke argumenten. De economische vitaliteit is in gevaar.''