Religie verplicht bespot

In bushokjes van Amsterdam en 39 andere gemeenten mogen afbeeldingen van Jezus en Maria uitsluitend voor commerciële doeleinden worden gebruikt of ter bespotting. Mogelijk religieuze toepassingen zijn ten strengste verboden.

Een grote kledingketen hing de bushokjes en abri's vol met een Jezusfiguur: ,,Hij''. Deze `knipoog' mag van Publex, dat de bushokjes exploiteert. Een madonna met religieuze bedoelingen is daarentegen contractueel uitgesloten. De burgerij zou er aanstoot aan kunnen nemen. Ze zouden denken dat de gemeente religie aanbeveelt in plaats van die op correcte wijze belachelijk te maken. De KRO had voor zijn 75-jarig bestaan affiches over geloof, hoop en liefde willen ophangen. Je zou denken dat het blote borstje van Maria op weerstand stuitte, maar daar ging het niet om. Hoe de KRO ook zijn best had gedaan de religieuze strekking te verdoezelen achter correcte lolligheid – er zijn weinig katholieken over – het mocht niet. De KRO is namelijk geen bedrijf. Wel mocht er een affiche komen met de tekst ,,de foto die we hier wilden hangen, is geweigerd'' met verwijzing naar de internetsite www.gevoeldelen.nl die massaal is bezocht. Nieuwe mogelijkheden tot shockeren: een kruis, luid bidden voor het stadhuis, zo nu en dan zonder winstoogmerk of ironie het woord `bijbel' laten vallen.

Wie is 't internationaalst?

Lubbers: ,,Word ik verrast door een zekere Kofi Annan van de VN die ik helemaal niet ken, maar die mij wel blijkt te kennen. Vraagt-ie of ik voor hem vluchtelingenwerk wil doen. Nou, zeg ik, eerst maar eens bellen met premier Kok want die gaat daarover. Ik heb geen plannen, want mijn vriend Pronk is de man. Annan zegt, wacht maar af en mondje dicht. Dit had ik nou nooit verwacht.''

Kok: ,,Belt SGVN op, uit Jeruzalem. We werken al jaren samen. Zegt hij dat Pronk te weinig steun krijgt. Hij noemt Lubbers, een naam die ik liever vergeet. `Dat hulpgeld komt wel van paars hoor, niet van het CDA', zeg ik nog. Maar er zijn nog een paar andere landen op de wereld, zegt-ie. Wacht maar af en mondje dicht. Dus zeg ik het niet tegen Van Aartsen.''

Van Aartsen: ,,Kom ik in VN-kringen. Die spréék ík váák ín hét kádér van mijn fúnctie van wéreldmíníster. Kok gaat daar niet over. Blijkt dat de wereld liever Lubbers of Van den Broek heeft. Kofi Annan bevestigt het. Ik naar Kok om het te vertellen en nu doet hij of hij het is vergeten. Dat neem ik niet. Hier trek ik mijn krijtstreep op de vloer.''

Kok en Van Aartsen: ,,Samen onenig en internationaal.'' Schrik in de Kamer. Lubbers trimt zijn wenkbrauw, want die doet te veel aan een horentje denken.

Wilde nachten van Wiegel

Zou Hans Wiegel de accijnsverhoging voor drank kunnen stoppen? In zijn eentje hield hij al het referendum tegen. De liberaal, die deze week zijn staatsmansarchief overdroeg, is de hoop van de horeca. Hij lobbyt voor de bierbrouwerijen. Helaas is de correspondentie over bier (,,Beste Els'') niet vrijgegeven.

Samen met voormalige collega's Hans Gruijters (gedistilleerd) en de Gelderse commissaris van de koningin Kamminga (voorzitter van Stiva, het brouw- en distilleergenootschap voor Matig Meer Drinken) vormt hij de ANWB voor de alcohol. Mede dankzij hun onbaatzuchtige inspanningen voor de vloeibare dienstverlening drinken kinderen steeds meer en steeds jonger. Dat ligt ook aan de welvaart. Met zoveel geld op zak vinden ze twintig pilsjes een schijntje. Minister Borst wil met een heffing wat geld uit de zak kloppen voor het in alcohol wordt omgezet. Na uitlekking van de nota is het even stil op het ministerie. Verlaging van het accijns op fris, vertegenwoordigd door VVD'er Henk Vonhoff, ja, maar meer alcoholaccijns? Wiegel gelooft in de voor Nederland karakteristieke zelfregulering. Liberaal met alcohol, dat past bij zijn werk als voorzitter van de zorgverzekeraars. Hoe hoger de winsten van de brouwerij, des te meer omzet voor de medische verzekeringsbranche. Proost, op de wilde nachten van Wiegel.

Zachte landingen

Een zachte landing van de economie hopen de voorspellers. De groei neemt af, de inflatie trekt niet aan, want de mensen staan niet te dringen bij de winkel. In deze volmaakte rust kunnen alle indicatoren opnieuw stijgen.

Een zachte landing op Schiphol. Zonder boetes nu op woensdag het nieuwe geluidsjaar is ingegaan. Dan mogen de vliegtuigen het maagdelijke lawaaiquotum vol maken. Wie zich ergert, vliegt naar een zachte landing in een afgelegen stiltegebied met lagere huizenprijzen en nog zachtere broeikastemperaturen.

Een zachte landing van het leven, hoopt de overheid. Eisen: weloverwogen verzoek en ondraaglijk lichamelijk of psychisch lijden. Ten minste twee artsen in de verkeerstoren moeten de levensvermoeide naar een eeuwige rustplaats leiden. De rechtbank ratificeerde maandag de euthanasie op verzoek van de zwaar levensvermoeide ex-PvdA-senator Brongersma. Komt er minder vergrijzing.

Mobiele armoede

De auto hoort er steeds meer bij voor de minima. Van de ondervraagde armen in de deze week uitgekomen Balans van het armoedebeleid zegt 59 procent een auto te hebben of zich die te kunnen veroorloven. De kosten van autorijden worden wel systematisch onderschat. De meeste mensen rekenen alleen in benzinekosten. Maar het onderhouden en zo nu en dan rijden in een oude, tweedehands auto kost gemiddeld zo'n 500 gulden per maand aan afschrijving, benzine, wegenbelasting, keuringen, reparaties en beurten. Voor dat bedrag zijn heel wat taxi's te nemen. Zodra de auto is verkocht, valt die kostenpost weg. Toch raken de stoepen in de arme wijken volgestapeld met auto's.

Dat zegt veel over de veranderende definitie van armoede. Er blijft bij elk welstandsniveau een percentage mensen die niet kunnen meedoen met de rest. Ook al rijden ze auto.

Dat zegt ook veel over de kwaliteit van het openbaar vervoer en de pogingen van de overheid om de burgerij daarheen te krijgen. Ga eens 's avonds twintig minuten op een metroplatform in de Bijlmer staan wachten met kapotte kaartautomaat, graffiti, gebroken glas en geen levend wezen te bekennen. Loser.

Gore

,,Het is effectief om verhalen van echte mensen uit het publiek door mijn speeches te mengen. Zoals de vrouw hier vanavond van wie de man zijn baan gaat verliezen. Ze wil weg uit haar gesubsidieerde woning en vecht hard voor een eigen baan. Hillary Clinton, ik wil voor je strijden.''

,,Ik weet dat sommige mensen me blijven beschuldigen van overdrijving, maar laat me duidelijk zijn. Deze mensen zijn op niets minder uit dan de complete verwoesting van de American Way of Life.''

,,Accepteer alstublieft mijn excuses voor de onderbreking van uw maaltijd. Ik wil deze speciale gelegenheid markeren door al mijn interrupties af te ronden voor gouverneur Bush spreekt.''

(verzameld door Jacob Weisberg, www.slate.com)

Bush

,,William Buckley en ik hebben veel gemeenschappelijk. Hij schreef een boek in Yale en ik las er daar een.''

,,Sommigen noemen jullie de elite. Ik noem jullie mijn basis.''

,,We moeten de leeftijd verhogen waarop kinderen een vuurwapen mogen bezitten.''

,,Baby's buiten het huwelijk zijn een zware taak voor zowel mams als baby.''

,,Meer en meer importen komen uit het buitenland.''

(www.slate.com)

    • Maarten Huygen