`Rampenbestrijding Enschede behoorlijk'

De rampenbestrijdingsorganisatie heeft tijdens de vuurwerkramp in Enschede behoorlijk gefunctioneerd. Dat conludeert de Rotterdamse brandweercommandant D. Berghuijs in zijn rapport `De toekomst van de rampenbestrijding en risicomanagement'. Berghuijs presenteerde het rapport gisteren aan het college van B en W van Enschede.

De brandweercommandant doet in zijn rapport wel een aantal aanbevelingen. Zo stelt hij voor om landelijke teams te vormen die bij een ramp assisteren. Zo'n team moet bestaan uit mensen die ervaring hebben met rampenbestrijding. Het team biedt ondersteuning aan de burgemeester en de rampenorganisatie en geeft voorlichting aan de media en aan de bevolking.

Verder moet volgens Berghuijs de brandweer krachtiger kunnen optreden. Op het gebied van milieu, bouw, verkeer en ruimtelijke ordening zou de brandweer meer invloed moeten krijgen. De brandweer zou ook meer te zeggen moeten hebben bij het verlenen van milieuvergunningen die te maken hebben met gevaarlijke stoffen.

De chaos in het rampgebied duurde lang. Volgens Berghuijs was dat onder meer het gevolg van de grote omvang van het rampgebied en het wegvallen van het telefoon- en mobilofoonverkeer. Ook speelde mee dat collega's van andere brandweereenheden zich spontaan meldden, en dat collega's van het eigen korps bij de explosie waren omgekomen.

De besluitvorming over rampen en ongevallenbeheersing verloopt doorgaans verbrokkeld, aldus Berghuijs in zijn rapport. Departementen, vindt hij, moeten het beleid beter op elkaar afstemmen. Daarnaast moet de brandweer een meer centrale rol krijgen in het risicobeheer van gevaarlijke situaties binnen een gemeente.