Premier Kok blikt terug op `een zwak moment'

Premier Kok antwoordde gisteren kort op vragen over de afgelopen week. `Ik heb de recensies goed begrepen.'

Een dikke streep eronder, een hele dikke streep. Dat was donderdag de boodschap van Kok. Gisteren bleef het de kern van zijn persconferentie na de ministerraad.

Het was ,,niet de beste week'' uit zijn politieke bestaan – dat wilde hij wel erkennen. Het mag een understatement heten.

Samen met minister Van Aartsen schreef Kok in de nacht van dinsdag op woensdag parlementaire geschiedenis door onderlinge tweespalt nota bene in een Kamerdebat tot explosie te laten komen. Het is, in de talloze commentaren die volgden, vooral de premier aangewreven: als eerstverantwoordelijke voor de coördinatie van het kabinetsbeleid.

Kok voelde gisteren weinig voor een reconstructie.

Bent u geraakt door de kritiek van afgelopen week?

,,We hebben allemaal wel eens een zwak moment. Ik heb de recensies goed gelezen en ik heb die ook goed begrepen.''

Wat is er naar uw oordeel misgegaan?

,,Ik heb daarvan wel enig idee en ik heb daarover ook wel eigen ideeën. Maar ik wissel die het liefst uit met de direct betrokkenen. Ik heb gisteravond voldoende tijd gehad om dit met de collega Van Aartsen te bespreken. We hebben vervolgafspraken gemaakt om te investeren in een betere samenwerking. We moesten ons nu maar weer bepalen tot de hoofdlijnen van het buitenlands beleid. En ik heb, met alle respect voor de heer Lubbers, niet de indruk dat de verdere gang van zaken rondom deze VN-post tot de toekomstige hoofdlijnen van het regeringsbeleid behoort.''

Is er, na alle gebeurtenissen van de afgelopen weken, nog wel voldoende wederzijds vertrouwen voor een vruchtbare samenwerking met Van Aartsen?

,,Vertrouwen is natuurlijk meer dan een staatsrechtelijke kwestie. Ik heb hierover met Van Aartsen gesproken en het antwoord op de vraag naar onderling vertrouwen is volmondig ja. We gaan voort met een zeer volle agenda op het terrein van buitenlands beleid, waarvoor de minister van Buitenlandse Zaken als eerste verantwoordelijkheid draagt en waarbij de minister-president is betrokken met zijn verantwoordelijkheid. Daarop hebben we de blik gericht. Onder de rest staat nu een dikke streep.''

Heeft u de televisiebeelden van donderdagavond teruggezien?

,,Nee, ik zie mezelf zelden terug op televisie.''

Was het niet een beetje een merkwaardige vertoning?

,,Ik heb het niet als zodanig ervaren.''

In diverse commentaren is afgelopen week uw betrouwbaarheid in het geding gebracht.

,,Betrouwbaarheid is een groot goed in de politiek. Ik probeer alle kritiek zo goed mogelijk te begrijpen, maar ik heb geen zin om in dergelijke bewoordingen van gedachten te wisselen. Dat accepteer ik niet.''

Volgens het commentaar in de Volkskrant moet dit uw laatste termijn als bewindsman zijn. `Prolongatie is vragen om moeilijkheden.'

,,Dat commentaar komt onder mijn hoofdkussen te liggen bij alle andere goede raadgevingen.''