Occulte kaartjes schaden kinderziel

De evangelische kerken laken de Pokémonrage. De kaarten bevatten zulke occulte symbolen, dat kinderen gevraagd wordt ze in te leveren.

Het ging van kwaad tot erger. Het Pokémonvirus mag dan over z'n hoogtepunt heen zijn, toch raakten de kinderen van de evangelische gemeente Jefta in Breda er alsnog door bevangen. Tijdens de kinderpreek ruilden ze hun kaarten, ze ruzieden over de waarde van hun verzameling en na de dienst ontstond een ware handel. De kerkenraad besloot in te grijpen: na een inleveractie is het Pokémongevaar voorlopig uitgebannen.

De evangelische kerken en de pinksterbeweging worstelen al enige tijd met Pokémon, de tekenfilm- en kaartjesrage uit Japan. De kerken zagen al langer dat de kinderen in de kerk niet meer geïnteresseerd waren in de boodschap van de dienst, maar hun aandacht volledig richtten op hun kaartjes. Een rage als alle andere, leek het.

Een recent artikel in het tijdschrift Charisma deed onlangs de stemming omslaan. In het blad werd de `occulte' achtergrond van de rage uitgebreid behandeld. ,,Sommige kaarten hebben occulte symbolen in zich'', aldus het artikel. Jeugdwerker Edith Geurts van Jefta: ,,Aanvankelijk wilden we de kaartjes niet in de kerk zien, omdat ze de aandacht afleidden. We zijn er echter meer over gaan nadenken en hebben ouders gevraagd hun kinderen eens diep in de ogen te kijken.''

En met succes. De meeste kinderen van Jefta hebben nu `uit eigen beweging' hun kaartjes ingeleverd. Geurts: ,,Wij adviseerden ouders om via onderhandelingen de kaartjes te `kopen'. Iets meer zakgeld, of een dagje naar de Efteling.'' Geurts weet zeker dat de kinderen hun kaartjes vrijwillig hebben ingeleverd. ,,Het is heel bewust gegaan'', aldus Geurts. ,,We hebben de kinderen gestimuleerd er goed over na te denken.''

Op internet discussiëren ouders van `verslaafde' kinderen over de gevaren van Pokémon. ,,De Pokémonfiguurtjes zijn naar mijn mening niets anders dan demonische beeltenissen. Via deze beeltenissen worden de kinderen in de demonische wereld getrokken'', schrijft G.B. op de discussiegroep.

Al lijkt de Pokémonrage over het hoogtepunt heen, veel kerken weten nog steeds niet hoe ze moeten omgaan met het fenomeen. Een woordvoerder van het Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeenten in Nederland weet dat het probleem ,,erg speelt'' in de evangelische beweging. Toch is er nog geen standpunt. ,,We kijken nog even aan hoe de rage loopt.'' De Samen-op-Wegkerken zeggen dat Pokémon geen issue is. De katholieke kerk prees de rage nog in april, omdat het een ,,goed opvoedend effect'' zou hebben. ,,Het spel heeft de mogelijkheid de verbeelding en creativiteit te stimuleren'', zo luidde een verklaring van bisschoppen op de televisiezender van het Vaticaan destijds.

In ieder geval is Ruben blij dat hij van Pokémon af is, zo schrijft hij zelf in de discussiegroep. Al langer wilde hij van de occulte kaartjes af. ,,Andere gedachtes zeiden: Ben je gek geworden? Door deze Pokémonkaarten heb je talloze schaakpotjes gewonnen. Maar toch zei mijn hart ook nog: nee Ruben!''

    • Guus Valk