Noord-Korea dreigt met stopzetting familiebezoeken

Noord-Korea heeft gisteren gedreigd niet langer mee te werken aan programma's voor (tijdelijke) hereniging van families aan weerszijden van de Koreaanse grens.

Al eerder had de regering in Pyongyang een tijdens de Koreaanse top in juni afgesproken hereniging wegens ,,binnenlandse redenen'' uitgesteld. Nu zegt het Noord-Koreaanse Rode Kruis, de organisatie die de familiehereniging voor haar rekening neemt, dat de voorzitter van het Zuid-Koreaanse Rode Kruis Noord-Korea heeft belasterd en dat voortzetting van het herenigingsprogramma moeilijk wordt als hij in functie blijft.

De verklaring van het Noord-Koreaanse Rode Kruis bevestigt de vrees van waarnemers in Zuid-Korea dat de regering in Pyongyang de relaties met Zuid-Korea opnieuw op een laag pitje zet, na de reis in juni van president Kim Dea-jung naar Noord-Korea. Dat bezoek werd als een doorbraak beschouwd. Maar, zo zeggen Zuid-Koreaanse waarnemers, na het recente bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, lijkt Noord-Korea net als in het verleden meer geïnteresseerd in afspraken met de VS dan in het verbeteren van de Koreaanse betrekkingen. In de verklaring verwijst het Noord-Koreaanse Rode Kruis naar een interview van de voorzitter van het Zuid-Koreaanse Rode Kruis, Chang Choong-shik, in een maandblad. Daarin zegt deze dat familiehereniging een goede gelegenheid is voor burgers om hun politieke systemen met elkaar te vergelijken. Zo is het programma volgens het op stalinistische wijze geregeerde Noord-Korea nadrukkelijk niet bedoeld.