Maak uw eigen Europese grondwet

Hoe lang kan het zich steeds verder verenigende Europa het nog stellen zonder grondwet? Begin volgende maand willen de regeringsleiders van de Unie tijdens de top in Nice het handvest voor de grondrechten vaststellen. Dit kan worden beschouwd als een aanzet tot een echte grondwet. De ontwerptekst staat hiernaast afgedrukt.

Maar wat vindt u? Hoe zou volgens u een Europese Grondwet eruit moeten zien? NRC Handelsblad nodigt de lezers uit de voor hem of haar vijf belangrijkste grondwetartikelen te formuleren. Elk artikel mag worden voorzien van een toelichting van maximaal 100 woorden. De meest sprekende en orginele bijdragen worden de komende weken op de opiniepagina gepubliceerd. Inzenden naar:

Opiniepagina

NRC Handelsblad,

Postbus 8987,

3009 TH Rotterdam;

Email: grondwet@nrc.nl.

De opstelling van het ontwerp-handvest werd toevertrouwd aan een groep van 61 politici en deskundigen. Onder leiding van de vroegere Duitse president Herzog is dit gezelschap het onlangs vrijwel unaniem eens geworden over het ontwerp. Het karakter van het nu opgestelde Handvest is vooralsnog niet meer dan een plechtige politieke verklaring waarop de Europese burger zich niet kan beroepen. Nederland ziet met de andere Benelux-landen op lange termijn een Europese constitutie ontstaan. Maar verschillende lidstaten zijn hiertegen. De Britse premier Blair wenst bijvoorbeeld geen juridische gevolgen aan het Handvest te verbinden.