Klimaatmanipulaties

Het lekt in New York. Drie jaar lang werkt het IPCC, het gezaghebbende Intergovernmental Panel on Climate Change, aan de wetenschappelijk klimaatrapporten die het om de vijf jaar uitbrengt. Drie jaar lang worden en conceptteksten opgesteld, wordt daarover vergaderd, worden er nieuwe concepten gemaakt, enzovoorts, en al die tijd vindt het werk in de grootste beslotenheid plaats. Het is geheim, omdat het politiek gevoelig is. Volgens IPCC-procedures mogen regeringsautoriteiten tot op zekere hoogte invloed uitoefenen op de uiteindelijke tekst en niemand mag weten hoe ver de wetenschappers bereid zijn aan de wensen van politici tegemoet te komen. Zeker mag niemand weten welke landen de meeste druk uitoefenen.

Drie jaar lang werkt het IPCC dus al in volstrekte stilte aan het klimaatrapport en zijn samenvattingen die volgend jaar verschijnen en vlak voor de eindstreep gaat het mis. Nog geen twee dagen nadat de politiek gevoelige `samenvatting voor beleidsmakers' voor de reguliere government review het wetenschappelijk circuit verliet lag het bij de New York Times en persbureau AP op tafel. De Times kreeg het `van iemand die erop gebrand was het stuk te verspreiden voor de klimaatconferentie in Den Haag'. Die begint pas op 13 november en het is dus aannemelijker dat het stuk een rol moest spelen in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Want Bush gelooft niet in de ernst van de situatie.

Hoe het zij: twee dagen na de Times kreeg de BBC een kopie toegespeeld, afgelopen woensdag had persbureau AFP er een en donderdag arriveerde een kopie bij NRC Handelsblad. Over een paar maanden wordt duidelijk wat er bij de government review is gesneuveld.

    • Karel Knip