Hoger beroep OM in zaak Brongersma

Het openbaar ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak van de Haarlemse rechtbank in de zaak-Brongersma. Dit heeft officier van justitie Th. Bot gisteren bevestigd.

Maandag ontsloeg de rechtbank de huisarts P. Sutorius van rechtsvervolging voor de hulp bij zelfdoding die hij in 1998 bood aan oud-PvdA-senator E. Brongersma. Sutorius had volgens de rechtbank zorgvuldig gehandeld. Hij had een andere huisarts en een psychiater geraadpleegd, die net als Sutorius tot de conclusie kwamen dat er sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Brongersma leed niet aan een ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening maar ,,leed'' volgens het vonnis voldoende ,,aan het leven'' om van ondraaglijk en uitzichtloos lijden te kunnen spreken. Voor ondraaglijkheid nam de rechtbank ,,de mate waarin het lijden wordt ervaren door de betrokkene zelf'' als uitgangspunt. Van uitzichtloosheid was volgens het vonnis sprake door Brongersma's hoge leeftijd. Zijn vrienden en familieleden stierven, hij had het gevoel dat de dood hem vergeten had.

Het OM betwist niet dat de ondraaglijkheid van lijden subjectief is, maar vindt dat die subjectieve ervaring geen grond mag zijn voor een uitzonderingspositie binnen de wet als er geen sprake is van ernstig psychiatrisch of lichamelijk lijden. Door het vonnis wordt ,,een grens overschreden'', wat leidt tot zelfbeschikkingsrecht voor de patiënt.

Minister Korthals (Justitie) uitte na het vonnis begin deze week de hoop dat het OM in beroep zou gaan. In de Tweede Kamer, die vergaderde over de nieuwe euthanasiewetgeving, zei hij: ,,Wij gaan niet zover dat ieder die geen levenswil meer heeft de gereguleerde mogelijkheid moet hebben om het leven te beëindigen''. Minister Borst (Volksgezondheid) zei dat oude mensen die het leven een lijdensweg vinden ,,een reëel punt'' hebben: ,,Daarvoor wil ik niet zomaar weglopen en zeggen: nooit helpen.''

Volgens woordvoerder E. Stolwijk van het college van procureurs-generaal heeft minister Korthals zich niet persoonlijk bemoeid met de beslissing in hoger beroep te gaan. ,,Het is een zaak tussen het college en het OM in Haarlem, in gezamenlijk overleg is besloten door te gaan tot de hoogste instantie.''

Na het overleg, gistermiddag, is de minister van de beslissing op de hoogte gebracht, aldus de Haarlemse officier van justitie Th. Bot. ,,Gelet op wat ik heb gelezen en gehoord ga ik ervan uit dat hij er met instemming op heeft gereageerd.'' De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66, en GroenLinks, begroetten het vonnis maandag met instemming. De christelijke partijen in de Kamer toonden zich bezorgd over het vonnis en hopen dat de Hoge Raad zich uiteindelijk over de zaak buigt.

De artsenorganisatie KNMG is ingenomen met het hoger beroep. Volgens de KNMG wordt een arts bij een verzoek om hulp bij zelfdoding zonder medische noodzaak ,,gereduceerd tot een doorgeefluik voor zelfdoding.''