Goudmijn zorgt voor onrust in Suriname

Onder de Matawai-marrons in het binnenland van Suriname is onrust ontstaan door het optreden van twee goudmijnen die van de vorige Surinaamse regering onder ex-president Wijdenbosch concessies hebben gekregen in hun gebied. Tien dorpen die op 20 oktober een gran krutu (topbijeenkomst) hielden, hebben de regering schriftelijk gevraagd de mijnactiviteiten voorlopig stop te zetten en de rechten van de concessionarissen te herzien. Eén dorpshoofd heeft gedreigd desnoods gewapenderhand te zullen optreden. De Matawai leven in het Coppenamegebied en tellen ongeveer 1.000 zielen.

De mijnbouwbedrijven Sarafina N.V, met een concessie van ruim 29 duizend hectare, en Surinam Diamond Company, 7200 hectare, hebben kwaad bloed gezet door Matawai te verbieden de concessies, die de marrons beschouwen als hun land, te betreden. Diamond heeft zelfs gewapende mannen in dienst die te pas en te onpas de Matawaidorpen in- en uitgaan.

De situatie is gecompliceerd door het feit dat Matawai grootopperhoofd Oscar Lafanti ook een concessie van 15.500 hectare heeft die grenst aan Sarafinas. Hij heeft goud geconfiskeerd van arbeiders van de mijn omdat zij volgens hem op zijn concessie aan het werk waren. Hij heeft echter ook de woede van zijn eigen stamgenoten opgewekt omdat hij voor zichzelf werkt en niet voor zijn volk.

Dorpshoofd Exon Tweeling verklaart in de krant De West: ,,Wij gaan strijden voor onze rechten tot de dood.'' Ressortraadslid Alexander Flink verklaart: ,,Sarafina moet weg. Ze hebben een mijnbouwrecht gekregen tot voor onze deur, dus hebben wij niets meer te zeggen. Wij nemen het niet.''

De binnenlandbewoners zijn er niet over te spreken dat ,,mensen uit de stad'' concessies krijgen om in hun traditionele gebieden de natuurlijke hulpbronnen, goud en hout, weg te halen. Ze hebben bovendien het gebied voor hun levensonderhoud nodig voor jacht en visserij. Sarafina wil met de Matawai samenwerken. Maar ze hebben daar nu geen oren naar. De regering-Venetiaan zal een Salomonsoordeel moeten uitspreken om de rust te doen terugkeren.

    • Leo Morpurgo