Essaywedstrijd

In de inleiding bij de uitslag van de essaywedstrijd `Strijd om de ruimte' is vorige week per abuis de naam weggevallen van een jurylid, de schrijver en journalist Koos van Zomeren. Daarvoor onze excuses.