België

Met veel interesse las ik afgelopen zaterdag uw pagina's over ruimtelijke ordening in Nederland onder de kop `Strijd om de ruimte' (Z 28 okt.). Om Vlaanderen daarbij te betrekken als voorbeeld van `hoe het wel zou moeten' is echter riskant. Dat Vlaanderen rijker is dan Nederland is een hardnekkig misverstand. Het Bruto Nationaal Product (BNP) per hoofd van de bevolking van België is volgens de laatste cijfers van de OESO ongeveer gelijk aan Nederland, maar de staatsschuld in België bedraagt nog altijd meer dan 100 procent van het BNP. Die schuld drukt dan ook zwaar op de Belgen in de vorm van een aanmerkelijk hogere belastingdruk dan in Nederland. Verder kent België in vergelijking met Nederland een kleinere middenklasse, een veel grotere groep `armen' en een waarschijnlijk even grote groep `rijken'. De Belgische rijken zijn echter aanzienlijk rijker dan de miljonairs in Nederland (die in België komen wonen). De Vlaamse regering is druk bezig beleid te maken op het gebied van ruimtelijke ordening, na jarenlange verwaarlozing. Vlamingen mochten bouwen waar ze maar wilden, vaak zonder vergunning. Dit heeft geleid tot een schier ondoordringbaar woud van baksteen. Veel Vlamingen beklagen dit en wijzen naar de open ruimten in Nederland als voorbeeld hoe het wel moet.

Belgen moeten hard werken voor het bezit van een huis. Banken financieren hooguit 80 procent van de executiewaarde van een woning, de rest – plus 14 procent overdrachtskosten – betalen Belgen zelf. De aftrek van hypotheekrente is zeer beperkt. In de meerderheid van de Vlaamse gezinnen werken beide ouders fulltime. Belgen volgen dan ook niet de cultuur om voor een verzetje uren in de auto te gaan zitten. Maar op een mooie dag is het niettemin raadzaam de baan naar de kust te mijden!

    • Johan Goossens Brussel