Au pairs mogen toch 30 uur werken

Au pairs mogen weer dertig uur per week werken. Sinds 1 augustus mochten zij maar twintig uur worden ingezet, vijf keer vier uur per dag, maar staatssecretaris Cohen van Justitie wil die maatregel nu terugdraaien.

Cohen schreef dat gisteren aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Kamp. De VVD vindt twintig uur te weinig. Ook Nederlandse bemiddelingsbureaus waren er ontevreden over, ze vreesden dat minder gastgezinnen au pairs zouden willen opnemen.

De verkorting van de werkweek was bedoeld om te voorkomen dat buitenlandse au pairs werden uitgebuit. De FNV, die niet over exacte cijfers beschikt, zei aanwijzingen te hebben dat dat geregeld voorkomt. De FNV vestigde deze zomer de aandacht op de ,,slechte rechtspositie'' van au pairs in Nederland. Zo bleek een Bulgaarse au pair van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te moeten werken terwijl zij verantwoordelijk was voor de volledige zorg over een baby en drie andere kinderen naar school moest brengen en halen. Ook deed zij het grootste deel van het huishouden. Uiteindelijk vluchtte ze, waarna ze met de FNV in contact kwam.

In augustus stelde het ministerie van Justitie dat au pairs op basis van gelijkwaardigheid in het gezin moesten worden opgenomen, en niet meer huishoudelijk werk hoefden te doen dan andere gezinsleden. Het is ook de bedoeling dat au pairs de gelegenheid krijgen om Nederland te leren kennen. Bij nader inzien denkt Cohen dat au pairs – ook als ze dertig uur per week babysitten, afwassen en opruimen – genoeg tijd overhouden om kennis te nemen van de Nederlandse samenleving en cultuur.

Vanaf 1 augustus moeten gastgezin en au pairs een zogenoemde bewustverklaring tekenen, waarin wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. Het huishoudelijk werk mag bijvoorbeeld niet te zwaar zijn. Ook nu de werkweek weer wordt verlengd, blijven de buitenlandse hulpen recht houden op twee vrije dagen per week, maar de werktijden mogen flexibeler worden ingevuld.

De VVD drong erop aan de regels van de nieuwe Vreemdelingenwet voor au pairs te verruimen, omdat gastgezinnen weinig baat zouden hebben bij vier uur hulp per dag. Andere Europese landen hanteren ook een maximum van dertig uur.