Amsterdam kiest voor Fotomuseum

De gemeente Amsterdam streeft naar de oprichting van het Fotografie Museum Amsterdam. Komend voorjaar moet het museum de deuren openen van een voorlopig onderkomen.

In het gisteren gepresenteerde Kunstenplan 2001-2004 reserveert de Amsterdamse cultuurwethouder Saskia Bruines acht ton per jaar voor het Fotografie Museum Amsterdam (FMA). Eva Besnyö en Paul Huf hebben zich aan het initiatief verbonden, bestuursvoorzitter is Judith Cahen van het Maria Austria Instituut. Op dit moment wordt gezocht naar een intendant die educatieve actitiviteiten, exposities en een `platformfunctie' moet realiseren. Ook wordt wordt gezocht naar `semi-permanente huisvesting in afwachting van de verdere ontwikkelingen op het gebied van de beeldcultuur'. Het FMA moet de spil worden worden van het door Amsterdam nog steeds gewenste `Instituut voor de Beeldcultuur'.

Met het fotomuseum keert Bruines zich tegen het advies van de Amsterdamse Kunstraad, die zich in september zeer negatief uitliet over het FMA-plannen. Na dat advies schreef het bestuur een nieuw beleidsplan, dat buiten de Kunstraad om werd goedgekeurd door de wethouder. Bruines betreurt het dat de Kunstraad nauwelijks rekening heeft gehouden met de prioriteiten uit haar nota `Allianties'. Versterking van fotografie, film en nieuwe media is een van de prioriteiten van het Kunstenplan, naast het stimuleren van samenwerking tussen instellingen en het vergroten van het publieksbereik.

In afwijking van het Kunstraad-advies over het Holland Festival (subsidie verhogen tot 2,4 miljoen gulden of opheffen), handhaaft Bruines de huidige subsidie van acht ton, met een incidentele verhoging van 1 ton. Festivalleider Ivo van Hove is verheugd: ,,Dit is goed nieuws, het eerste positieve signaal dat we in tijden ontvangen. Het is morele steun, een stap vooruit die we van het Rijk nog niet hebben gezien.'' Staatssecretaris Van der Ploeg verlangt van het Holland Festival een nieuw beleidsplan, iets wat Van Hove pas zal leveren als het Rijk geld reserveert voor de periode na 2001.

Minder subsidie dan door de Kunstraad geadviseerd krijgen het Nederlands Promenade Orkest, het Theaterfestival en United Ropes. Meer dan geadviseerd krijgen Stedelijk Museum, Filmmuseum, Concertgebouworkest, Stadsschouwburg, Nes-theaters en Rembrandthuis. Het Nationale Ballet behoudt de subsidie, anders dan de geadviseerde `reservering'. Ondanks de discrepantie tussen advies en Kunstenplan is Kunstraad-secretaris B. Janmaat tevreden: ,,Op de 190 aanvragen valt het aantal afwijkingen wel mee.'' Het kunstbudget van Amsterdam bedraagt de komende vier jaar 165 miljoen gulden per jaar, zes miljoen meer dan voorheen. Half december wordt het Kunstenplan behandeld in de gemeenteraad.